3.1.37.3. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1997(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 11 674 327 511 227 1 933 754 3 063 588
P.11 Piaci kibocsátás 11 438 095 509 897 5 932 2 310 911
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 236 232 1 330 24 047 752 677
P.13 Nem piaci kibocsátás 1 903 775
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 204 714
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 204 714 3 968 999 304 480 1 321 543 1 957 886
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 204 714 3 024 893 262 903 922 531 1 673 900
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 1 465 209 147 668 399 012 470 824
B.2n Működési eredmény, nettó 0 521 103 106 091 0 277 614
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 220 157
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 129 381
D.1 Munkavállalói jövedelem 3 883 736
D.11 Bérek és keresetek 2 844 728
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 039 008
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 205 395
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 204 714
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 681
D.4 Tulajdonosi jövedelem 303 165 1 206 502 151 265 582 040
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 923 520 236 558 1 009 722 6 092 671
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 -20 586 194 981 610 710 5 808 685
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 767 415
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 24 454 38 254 1 224 563
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 128 663
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 184 820 103 544 78 998 140 923
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 793 702 249 283 1 880 142 5 330 781
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -150 404 207 706 1 481 130 5 046 795
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 073 414
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 793 702 249 283 1 880 142 5 330 781
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -150 404 207 706 1 481 130 5 046 795
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 33 722
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 793 702 215 561 2 324 909 398
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -150 404 173 984 -396 688 625 412
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 227 284 386 33 176 76 489
D.9 Adott tőketranszfer (–) 30 589 0 271 843 10 065
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -729 901 44 660 -536 226 753 433
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011