3.1.37.3. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1997(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 105 702 612 211 206 747 7 705 328
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 957 886 1 321 543 304 480 3 968 999 1 204 714
P.51c Állóeszköz-felhasználás 283 986 399 012 41 577 944 106
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 673 900 922 531 262 903 3 024 893 1 204 714
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 262 335 922 531 152 363 2 511 888
D.11 Bérek és keresetek 235 869 640 246 106 077 1 837 875
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 26 466 282 285 46 286 674 013
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 570 0 4 449 -8 098 1 204 714
D.21 Termékadók 1 307 419
D.29 Egyéb termelési adók 5 960 0 4 449 32 488
D.31 Terméktámogatások 102 705
D.39 Egyéb termelési támogatások 1 390 0 0 40 586
B.2g Működési eredmény, bruttó 470 824 399 012 147 668 1 465 209 0
B.2n Működési eredmény, nettó 277 614 0 106 091 521 103 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 220 157
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 129 381
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 64 086 745 950 1 117 612 844 854
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 6 092 671 1 009 722 236 558 923 520 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 5 808 685 610 710 194 981 -20 586 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 605 640 50 19 390 144 716
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 285 434
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 094 273 4 532 24 986
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 140 402 106 233 105 151 169 390
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 5 330 781 1 880 142 249 283 793 702 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 5 046 795 1 481 130 207 706 -150 404 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 978 650
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 6 404 195 901 492 249 283 793 702 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 6 120 209 502 480 207 706 -150 404 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 5 528 519 899 168
P.3 Végső fogyasztási kiadások 4 455 105 1 877 818
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 33 722
B.8g Megtakarítások, bruttó 909 398 2 324 215 561 793 702 0
B.8n Megtakarítások, nettó 625 412 -396 688 173 984 -150 404 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 520 123 256 670 52 092 1 214 647
P.52 Készletváltozás 756 7 008 251 627
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 3 656 1 836 .. 3 175
P.51c Állóeszköz-felhasználás -283 986 -399 012 -41 577 -944 106
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 11 478 -11 478 0 4 230
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 439 809 -490 379 163 855 -483 282 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011