3.1.37.3. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1997(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 4 147 234 4 147 234
P.71 Termékek importja 3 288 727 3 288 727
P.72 Szolgáltatások importja 858 507 858 507
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 4 232 233 4 232 233
P.61 Termékek exportja 2 811 083 2 811 083
P.62 Szolgáltatások exportja 1 421 150 1 421 150
P.1 Kibocsátás 166 827 17 349 723 17 349 723
P.11 Piaci kibocsátás 14 264 835 14 264 835
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 831 1 016 117 1 016 117
P.13 Nem piaci kibocsátás 164 996 2 068 771 2 068 771
P.2 Folyó termelőfelhasználás 9 719 877 9 719 877
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 204 714 1 204 714
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 76 938 8 834 560 8 834 560
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 52 041 7 140 982 7 140 982
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -84 999 -84 999
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 24 897 2 507 610 2 507 610
B.2n Működési eredmény, nettó 0 904 808 904 808
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 220 157 1 220 157
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 129 381 1 129 381
D.1 Munkavállalói jövedelem 3 883 736 51 842 3 935 578
D.11 Bérek és keresetek 2 844 728 43 874 2 888 602
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 039 008 7 968 1 046 976
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 205 395 0 1 205 395
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 204 714 0 1 204 714
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 681 0 681
D.4 Tulajdonosi jövedelem 17 225 2 260 197 689 352 2 949 549
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 42 079 8 304 550 8 304 550
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 17 182 6 610 972 6 610 972
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 767 415 5 896 773 311
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 1 287 271 8 152 1 295 423
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 128 663 3 550 1 132 213
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 58 442 566 727 61 154 627 881
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 87 833 8 341 741 8 341 741
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 62 936 6 648 163 6 648 163
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 073 414 1 073 414
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 87 833 8 341 741 8 341 741
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 62 936 6 648 163 6 648 163
P.4 Végső fogyasztás 6 427 687 6 427 687
P.3 Végső fogyasztási kiadások 6 427 687 6 427 687
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 33 722 33 722
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó -6 931 1 914 054 1 914 054
B.8n Megtakarítások, nettó -31 828 220 476 220 476
B.12 Folyó külső egyenleg 407 820 407 820
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 2 053 813 2 053 813
P.52 Készletváltozás 259 391 259 391
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 8 670 8 670
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 12 371 349 706 13 057 362 763
D.9 Adott tőketranszfer (–) 7 865 320 362 42 401 362 763
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 13 262 -454 772 454 772 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011