3.1.37.4. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1998(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 5 691 306 5 691 306
P.71 Termékek importja 4 669 633 4 669 633
P.72 Szolgáltatások importja 1 021 673 1 021 673
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 5 527 403 5 527 403
P.61 Termékek exportja 3 924 833 3 924 833
P.62 Szolgáltatások exportja 1 602 570 1 602 570
P.1 Kibocsátás 20 692 431 20 692 431
P.11 Piaci kibocsátás 17 128 926 17 128 926
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 151 919 1 151 919
P.13 Nem piaci kibocsátás 2 411 586 2 411 586
P.2 Folyó termelőfelhasználás 11 682 854 11 682 854 126 827
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 433 241 1 433 241
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 10 442 818 10 442 818 88 679
P.51c Állóeszköz-felhasználás 1 961 917 1 961 917 28 196
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 8 480 901 8 480 901 60 483
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 163 903 163 903
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 4 592 380 4 592 380 60 636
D.11 Bérek és keresetek 3 371 078 3 371 078 45 266
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 221 302 1 221 302 15 370
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 441 722 1 441 722 -153
D.21 Termékadók 1 560 225 1 560 225
D.29 Egyéb termelési adók 53 506 53 506 52
D.31 Terméktámogatások 126 984 126 984
D.39 Egyéb termelési támogatások 45 025 45 025 205
B.2g Működési eredmény, bruttó 3 074 003 3 074 003 28 196
B.2n Működési eredmény, nettó 1 223 695 1 223 695 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 334 713 1 334 713
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 223 104 1 223 104
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 45 291 45 291
D.11 Bérek és keresetek 39 247 39 247
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 6 044 6 044
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 322 862 192 193 3 130 669 233
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 9 786 667 9 786 667 47 230
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 7 824 750 7 824 750 19 034
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 912 463 3 847 908 616
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 541 331 10 888 1 530 443
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 386 639 704 1 385 935 9 352
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 734 958 127 381 607 577 5 222
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 9 849 154 9 849 154 126 553
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 7 887 237 7 887 237 98 357
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 279 804 1 279 804 131 172
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 9 849 154 9 849 154 -4 619
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 7 887 237 7 887 237 -32 815
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 7 608 028 7 608 028
P.3 Végső fogyasztási kiadások 7 608 028 7 608 028 131 172
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 72 469 72 469
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 241 126 2 241 126 -4 619
B.8n Megtakarítások, nettó 279 209 279 209 -32 815
B.12 Folyó külső egyenleg 757 567 757 567
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 2 521 837 2 521 837 12 545
P.52 Készletváltozás 466 851 466 851
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 10 005 10 005 3
P.51c Állóeszköz-felhasználás -1 961 917 -1 961 917 -28 196
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -4 060 4 060
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 721 792 -721 792 -12 393
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011