3.1.37.4. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1998(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 5 691 306 5 691 306
P.71 Termékek importja 4 669 633 4 669 633
P.72 Szolgáltatások importja 1 021 673 1 021 673
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 5 527 403 5 527 403
P.61 Termékek exportja 3 924 833 3 924 833
P.62 Szolgáltatások exportja 1 602 570 1 602 570
P.1 Kibocsátás 215 506 20 692 431 20 692 431
P.11 Piaci kibocsátás 17 128 926 17 128 926
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 609 1 151 919 1 151 919
P.13 Nem piaci kibocsátás 213 897 2 411 586 2 411 586
P.2 Folyó termelőfelhasználás 11 682 854 11 682 854
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 433 241 1 433 241
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 88 679 10 442 818 10 442 818
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 60 483 8 480 901 8 480 901
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 163 903 163 903
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 28 196 3 074 003 3 074 003
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 223 695 1 223 695
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 334 713 1 334 713
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 223 104 1 223 104
D.1 Munkavállalói jövedelem 4 578 238 59 433 4 637 671
D.11 Bérek és keresetek 3 359 568 50 757 3 410 325
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 218 670 8 676 1 227 346
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 441 722 0 1 441 722
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 433 241 0 1 433 241
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 8 481 0 8 481
D.4 Tulajdonosi jövedelem 19 267 2 488 660 834 202 3 322 862
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 47 230 9 786 667 9 786 667
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 19 034 7 824 750 7 824 750
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 904 213 8 250 912 463
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 1 530 505 10 826 1 541 331
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 382 724 3 915 1 386 639
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 93 897 677 616 57 342 734 958
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 126 553 9 849 154 9 849 154
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 98 357 7 887 237 7 887 237
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 279 804 1 279 804
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 126 553 9 849 154 9 849 154
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 98 357 7 887 237 7 887 237
P.4 Végső fogyasztás 7 608 028 7 608 028
P.3 Végső fogyasztási kiadások 7 608 028 7 608 028
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 72 469 72 469
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó -4 619 2 241 126 2 241 126
B.8n Megtakarítások, nettó -32 815 279 209 279 209
B.12 Folyó külső egyenleg 757 567 757 567
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 2 521 837 2 521 837
P.52 Készletváltozás 466 851 466 851
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 10 005 10 005
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 14 268 595 082 22 427 617 509
D.9 Adott tőketranszfer (–) 9 494 555 247 62 262 617 509
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 34 440 -747 455 747 455 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011