3.1.37.4. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1998(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 14 303 163 629 110 2 230 311 3 314 341
P.11 Piaci kibocsátás 14 004 429 627 475 4 820 2 492 202
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 298 734 1 635 27 802 822 139
P.13 Nem piaci kibocsátás 2 197 689
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 433 241
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 433 241 4 857 888 352 588 1 544 909 2 165 513
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 433 241 3 747 087 303 700 1 098 719 1 837 671
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 1 902 481 168 175 446 190 528 961
B.2n Működési eredmény, nettó 0 791 680 119 287 0 312 728
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 334 713
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 223 104
D.1 Munkavállalói jövedelem 4 578 238
D.11 Bérek és keresetek 3 359 568
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 218 670
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 441 722
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 433 241
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 8 481
D.4 Tulajdonosi jövedelem 350 372 1 312 038 128 509 678 474
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 1 187 294 217 081 1 278 893 7 056 169
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 76 493 168 193 832 703 6 728 327
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 904 213
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 28 711 75 262 1 426 532
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 382 724
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 213 949 130 657 80 249 158 864
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 028 451 268 013 2 208 091 6 218 046
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -82 350 219 125 1 761 901 5 890 204
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 279 804
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 028 451 268 013 2 208 091 6 218 046
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -82 350 219 125 1 761 901 5 890 204
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 72 469
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 1 028 451 195 544 23 896 997 854
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -82 350 146 656 -422 294 670 012
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 281 863 194 798 43 707 60 446
D.9 Adott tőketranszfer (–) 47 204 0 486 441 12 108
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -907 457 6 012 -845 296 964 846
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011