3.1.37.4. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1998(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 148 828 685 402 276 522 9 445 275
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 2 165 513 1 544 909 352 588 4 857 888 1 433 241
P.51c Állóeszköz-felhasználás 327 842 446 190 48 888 1 110 801
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 837 671 1 098 719 303 700 3 747 087 1 433 241
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 296 617 1 098 719 177 835 2 958 573
D.11 Bérek és keresetek 269 970 762 966 125 481 2 167 395
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 26 647 335 753 52 354 791 178
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 222 0 6 578 -3 166 1 433 241
D.21 Termékadók 1 560 225
D.29 Egyéb termelési adók 6 882 0 6 578 39 994
D.31 Terméktámogatások 126 984
D.39 Egyéb termelési támogatások 1 660 0 0 43 160
B.2g Működési eredmény, bruttó 528 961 446 190 168 175 1 902 481 0
B.2n Működési eredmény, nettó 312 728 0 119 287 791 680 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 334 713
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 223 104
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 64 217 737 528 1 263 132 1 065 559
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 7 056 169 1 278 893 217 081 1 187 294 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 6 728 327 832 703 168 193 76 493 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 691 322 50 18 011 199 233
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 530 443
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 344 389 2 793 29 401
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 157 946 137 357 134 183 172 869
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 6 218 046 2 208 091 268 013 1 028 451 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 5 890 204 1 761 901 219 125 -82 350 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 148 632
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 7 497 850 1 059 459 268 013 1 028 451 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 7 170 008 613 269 219 125 -82 350 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 6 572 465 1 035 563
P.3 Végső fogyasztási kiadások 5 292 661 2 184 195
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 72 469
B.8g Megtakarítások, bruttó 997 854 23 896 195 544 1 028 451 0
B.8n Megtakarítások, nettó 670 012 -422 294 146 656 -82 350 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 484 814 367 320 79 212 1 577 946
P.52 Készletváltozás 27 160 -964 440 655
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 3 128 58 .. 6 816
P.51c Állóeszköz-felhasználás -327 842 -446 190 -48 888 -1 110 801
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 9 942 -9 942 0 4 060
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 521 148 -775 310 311 130 -766 367 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011