3.1.37.5. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1999(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 6 794 246 6 794 246
P.71 Termékek importja 5 635 156 5 635 156
P.72 Szolgáltatások importja 1 159 090 1 159 090
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 6 475 556 6 475 556
P.61 Termékek exportja 4 760 027 4 760 027
P.62 Szolgáltatások exportja 1 715 529 1 715 529
P.1 Kibocsátás 23 587 112 23 587 112
P.11 Piaci kibocsátás 19 546 142 19 546 142
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 281 603 1 281 603
P.13 Nem piaci kibocsátás 2 759 367 2 759 367
P.2 Folyó termelőfelhasználás 13 602 759 13 602 759 145 448
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 653 193 1 653 193
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 11 637 546 11 637 546 103 553
P.51c Állóeszköz-felhasználás 2 255 118 2 255 118 32 692
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 9 382 428 9 382 428 70 861
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 318 690 318 690
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 5 019 206 5 019 206 70 920
D.11 Bérek és keresetek 3 743 234 3 743 234 53 509
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 275 972 1 275 972 17 411
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 668 308 1 668 308 -59
D.21 Termékadók 1 822 874 1 822 874
D.29 Egyéb termelési adók 65 034 65 034 23
D.31 Terméktámogatások 169 681 169 681
D.39 Egyéb termelési támogatások 49 919 49 919 82
B.2g Működési eredmény, bruttó 3 443 627 3 443 627 32 692
B.2n Működési eredmény, nettó 1 314 593 1 314 593 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 506 405 1 506 405
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 380 321 1 380 321
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 55 996 55 996
D.11 Bérek és keresetek 48 509 48 509
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 7 487 7 487
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 430 691 192 955 3 237 736 391
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 10 882 873 10 882 873 49 768
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 8 627 755 8 627 755 17 076
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 080 861 4 194 1 076 667
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 697 689 10 571 1 687 118
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 562 421 940 1 561 481 9 152
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 852 928 178 269 674 659 4 143
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 10 975 617 10 975 617 143 428
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 8 720 499 8 720 499 110 736
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 430 318 1 430 318 151 692
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 10 975 617 10 975 617 -8 264
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 8 720 499 8 720 499 -40 956
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 8 794 997 8 794 997
P.3 Végső fogyasztási kiadások 8 794 997 8 794 997 151 692
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 131 609 131 609
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 180 620 2 180 620 -8 264
B.8n Megtakarítások, nettó -74 498 -74 498 -40 956
B.12 Folyó külső egyenleg 980 619 980 619
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 2 918 820 2 918 820 17 377
P.52 Készletváltozás 232 336 232 336
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 10 083 10 083 -2
P.51c Állóeszköz-felhasználás -2 255 118 -2 255 118 -32 692
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -1 424 1 424
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 985 873 -985 873 -14 724
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011