3.1.37.5. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1999(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 6 794 246 6 794 246
P.71 Termékek importja 5 635 156 5 635 156
P.72 Szolgáltatások importja 1 159 090 1 159 090
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 6 475 556 6 475 556
P.61 Termékek exportja 4 760 027 4 760 027
P.62 Szolgáltatások exportja 1 715 529 1 715 529
P.1 Kibocsátás 249 001 23 587 112 23 587 112
P.11 Piaci kibocsátás 19 546 142 19 546 142
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 633 1 281 603 1 281 603
P.13 Nem piaci kibocsátás 247 368 2 759 367 2 759 367
P.2 Folyó termelőfelhasználás 13 602 759 13 602 759
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 653 193 1 653 193
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 103 553 11 637 546 11 637 546
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 70 861 9 382 428 9 382 428
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 318 690 318 690
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 32 692 3 443 627 3 443 627
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 314 593 1 314 593
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 506 405 1 506 405
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 380 321 1 380 321
D.1 Munkavállalói jövedelem 5 012 981 62 221 5 075 202
D.11 Bérek és keresetek 3 737 471 54 272 3 791 743
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 275 510 7 949 1 283 459
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 668 308 0 1 668 308
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 653 193 0 1 653 193
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 15 115 0 15 115
D.4 Tulajdonosi jövedelem 17 467 2 489 288 941 403 3 430 691
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 49 768 10 882 873 10 882 873
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 17 076 8 627 755 8 627 755
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 070 581 10 280 1 080 861
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 1 684 283 13 406 1 697 689
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 558 121 4 300 1 562 421
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 106 955 779 684 73 244 852 928
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 143 428 10 975 617 10 975 617
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 110 736 8 720 499 8 720 499
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 430 318 1 430 318
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 143 428 10 975 617 10 975 617
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 110 736 8 720 499 8 720 499
P.4 Végső fogyasztás 8 794 997 8 794 997
P.3 Végső fogyasztási kiadások 8 794 997 8 794 997
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 131 609 131 609
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó -8 264 2 180 620 2 180 620
B.8n Megtakarítások, nettó -40 956 -74 498 -74 498
B.12 Folyó külső egyenleg 980 619 980 619
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 2 918 820 2 918 820
P.52 Készletváltozás 232 336 232 336
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 10 083 10 083
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 16 925 469 847 75 317 545 164
D.9 Adott tőketranszfer (–) 6 010 473 677 71 487 545 164
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 2 367 -968 847 968 847 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011