3.1.37.5. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1999(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 275 410 793 588 324 389 11 063 924
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 2 443 064 1 754 014 334 097 5 349 625 1 653 193
P.51c Állóeszköz-felhasználás 382 342 510 614 59 952 1 269 518
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 060 722 1 243 400 274 145 4 080 107 1 653 193
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 303 020 1 243 400 196 135 3 205 731
D.11 Bérek és keresetek 276 259 886 839 142 770 2 383 857
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 26 761 356 561 53 365 821 874
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 8 279 0 5 500 1 395 1 653 193
D.21 Termékadók 1 822 874
D.29 Egyéb termelési adók 9 063 0 5 500 50 448
D.31 Terméktámogatások 169 681
D.39 Egyéb termelési támogatások 784 0 0 49 053
B.2g Működési eredmény, bruttó 625 360 510 614 132 462 2 142 499 0
B.2n Működési eredmény, nettó 369 102 0 72 510 872 981 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 506 405
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 380 321
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 63 408 779 384 1 221 805 1 172 748
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 7 838 689 1 503 945 180 497 1 309 974 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 7 456 347 993 331 120 545 40 456 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 814 212 50 13 642 248 763
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 687 118
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 518 200 3 383 30 746
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 168 264 172 941 134 658 194 653
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 6 907 523 2 476 653 296 125 1 151 888 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 6 525 181 1 966 039 236 173 -117 630 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 278 626
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 8 337 841 1 198 027 296 125 1 151 888 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 7 955 499 687 413 236 173 -117 630 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 7 599 800 1 195 197
P.3 Végső fogyasztási kiadások 6 169 482 2 473 823
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 131 609
B.8g Megtakarítások, bruttó 869 650 2 830 164 516 1 151 888 0
B.8n Megtakarítások, nettó 487 308 -507 784 104 564 -117 630 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 519 052 391 414 79 718 1 911 259
P.52 Készletváltozás 19 473 17 981 194 882
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 4 051 277 .. 5 757
P.51c Állóeszköz-felhasználás -382 342 -510 614 -59 952 -1 269 518
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 10 915 -87 923 0 78 432
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 357 542 -614 070 89 775 -804 396 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011