3.1.37.5. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1999(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 16 413 549 658 486 2 547 602 3 718 474
P.11 Piaci kibocsátás 16 094 173 655 391 5 269 2 791 309
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 319 376 3 095 30 334 927 165
P.13 Nem piaci kibocsátás 2 511 999
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 653 193
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 653 193 5 349 625 334 097 1 754 014 2 443 064
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 653 193 4 080 107 274 145 1 243 400 2 060 722
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 2 142 499 132 462 510 614 625 360
B.2n Működési eredmény, nettó 0 872 981 72 510 0 369 102
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 506 405
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 380 321
D.1 Munkavállalói jövedelem 5 012 981
D.11 Bérek és keresetek 3 737 471
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 275 510
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 668 308
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 653 193
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 15 115
D.4 Tulajdonosi jövedelem 340 223 1 269 840 104 407 757 351
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 1 309 974 180 497 1 503 945 7 838 689
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 40 456 120 545 993 331 7 456 347
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 070 581
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 29 933 134 992 1 519 358
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 558 121
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 286 143 132 319 73 960 180 307
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 151 888 296 125 2 476 653 6 907 523
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -117 630 236 173 1 966 039 6 525 181
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 430 318
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 151 888 296 125 2 476 653 6 907 523
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -117 630 236 173 1 966 039 6 525 181
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 131 609
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 1 151 888 164 516 2 830 869 650
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -117 630 104 564 -507 784 487 308
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 338 040 8 142 52 368 54 372
D.9 Adott tőketranszfer (–) 103 994 3 165 347 519 12 989
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 132 990 -94 930 -557 431 814 137
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011