3.1.37.6. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2000(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 9 399 947 9 399 947
P.71 Termékek importja 8 009 707 8 009 707
P.72 Szolgáltatások importja 1 390 240 1 390 240
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 8 908 180 8 908 180
P.61 Termékek exportja 6 799 098 6 799 098
P.62 Szolgáltatások exportja 2 109 082 2 109 082
P.1 Kibocsátás 27 746 073 27 746 073
P.11 Piaci kibocsátás 23 230 537 23 230 537
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 456 914 1 456 914
P.13 Nem piaci kibocsátás 3 058 622 3 058 622
P.2 Folyó termelőfelhasználás 16 388 315 16 388 315 145 844
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 966 294 1 966 294
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 13 324 052 13 324 052 113 239
P.51c Állóeszköz-felhasználás 2 538 583 2 538 583 36 354
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 10 785 469 10 785 469 76 885
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 491 767 491 767
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 5 910 393 5 910 393 76 908
D.11 Bérek és keresetek 4 423 417 4 423 417 58 453
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 486 976 1 486 976 18 455
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 982 811 1 982 811 -23
D.21 Termékadók 2 124 245 2 124 245
D.29 Egyéb termelési adók 76 219 76 219 13
D.31 Terméktámogatások 157 951 157 951
D.39 Egyéb termelési támogatások 59 702 59 702 36
B.2g Működési eredmény, bruttó 3 793 519 3 793 519 36 354
B.2n Működési eredmény, nettó 1 404 398 1 404 398 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 637 329 1 637 329
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 487 867 1 487 867
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 68 722 68 722
D.11 Bérek és keresetek 59 486 59 486
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 9 236 9 236
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 655 111 295 993 3 359 118 676
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 12 550 147 12 550 147 51 235
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 10 011 564 10 011 564 14 881
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 294 979 4 541 1 290 438
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 967 273 11 426 1 955 847
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 735 916 1 239 1 734 677 8 529
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 995 298 209 169 786 129 6 440
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 12 655 767 12 655 767 166 530
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 10 117 184 10 117 184 130 176
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 642 483 1 642 483 191 278
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 12 655 767 12 655 767 -24 748
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 10 117 184 10 117 184 -61 102
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 10 076 437 10 076 437
P.3 Végső fogyasztási kiadások 10 076 437 10 076 437 191 278
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 153 810 153 810
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 579 330 2 579 330 -24 748
B.8n Megtakarítások, nettó 40 747 40 747 -61 102
B.12 Folyó külső egyenleg 1 160 052 1 160 052
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 3 397 954 3 397 954 19 953
P.52 Készletváltozás 327 521 327 521
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 13 907 13 907 1
P.51c Állóeszköz-felhasználás -2 538 583 -2 538 583 -36 354
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 1 284 -1 284
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 089 509 -1 089 509 -32 477
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011