3.1.37.6. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2000(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 401 224 894 042 392 713 13 554 492
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 2 694 630 1 992 571 380 320 6 176 998 1 966 294
P.51c Állóeszköz-felhasználás 437 348 574 546 69 959 1 420 376
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 257 282 1 418 025 310 361 4 756 622 1 966 294
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 337 167 1 416 373 210 307 3 869 638
D.11 Bérek és keresetek 308 557 998 458 154 533 2 903 416
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 28 610 417 915 55 774 966 222
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 11 233 0 6 472 -1 165 1 966 294
D.21 Termékadók 2 124 245
D.29 Egyéb termelési adók 11 233 0 6 472 58 501
D.31 Terméktámogatások 157 951
D.39 Egyéb termelési támogatások 0 0 0 59 666
B.2g Működési eredmény, bruttó 708 901 576 198 163 541 2 308 525 0
B.2n Működési eredmény, nettó 421 015 1 652 93 582 888 149 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 637 329
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 487 867
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 72 363 704 253 1 334 928 1 246 898
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 8 950 614 1 974 559 128 181 1 445 558 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 8 513 266 1 400 013 58 222 25 182 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 997 716 195 17 245 275 282
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 1 955 847
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 676 998 14 575 34 575
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 185 241 217 476 143 737 233 235
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 7 747 187 3 199 406 262 003 1 280 641 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 7 309 839 2 624 860 192 044 -139 735 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 451 205
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 9 389 670 1 748 201 262 003 1 280 641 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 8 952 322 1 173 655 192 044 -139 735 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 8 703 304 1 373 133
P.3 Végső fogyasztási kiadások 7 060 821 2 824 338
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 153 810
B.8g Megtakarítások, bruttó 840 176 375 068 108 193 1 280 641 0
B.8n Megtakarítások, nettó 402 828 -199 478 38 234 -139 735 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 685 438 474 622 62 498 2 155 443
P.52 Készletváltozás 11 603 1 573 314 345
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 4 594 42 .. 9 270
P.51c Állóeszköz-felhasználás -437 348 -574 546 -69 959 -1 420 376
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 18 231 -18 231 0 -1 284
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 196 234 -405 236 77 518 -925 548 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011