3.1.37.6. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2000(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 9 399 947 9 399 947
P.71 Termékek importja 8 009 707 8 009 707
P.72 Szolgáltatások importja 1 390 240 1 390 240
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 8 908 180 8 908 180
P.61 Termékek exportja 6 799 098 6 799 098
P.62 Szolgáltatások exportja 2 109 082 2 109 082
P.1 Kibocsátás 259 083 27 746 073 27 746 073
P.11 Piaci kibocsátás 23 230 537 23 230 537
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 815 1 456 914 1 456 914
P.13 Nem piaci kibocsátás 255 268 3 058 622 3 058 622
P.2 Folyó termelőfelhasználás 16 388 315 16 388 315
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 966 294 1 966 294
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 113 239 13 324 052 13 324 052
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 76 885 10 785 469 10 785 469
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 491 767 491 767
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 36 354 3 793 519 3 793 519
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 404 398 1 404 398
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 637 329 1 637 329
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 487 867 1 487 867
D.1 Munkavállalói jövedelem 5 913 219 65 896 5 979 115
D.11 Bérek és keresetek 4 425 595 57 308 4 482 903
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 487 624 8 588 1 496 212
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 982 811 0 1 982 811
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 966 294 0 1 966 294
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 16 517 0 16 517
D.4 Tulajdonosi jövedelem 15 557 2 582 387 1 072 724 3 655 111
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 51 235 12 550 147 12 550 147
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 14 881 10 011 564 10 011 564
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 282 079 12 900 1 294 979
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 1 950 864 16 409 1 967 273
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 731 212 4 704 1 735 916
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 130 264 908 556 86 742 995 298
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 166 530 12 655 767 12 655 767
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 130 176 10 117 184 10 117 184
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 642 483 1 642 483
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 166 530 12 655 767 12 655 767
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 130 176 10 117 184 10 117 184
P.4 Végső fogyasztás 10 076 437 10 076 437
P.3 Végső fogyasztási kiadások 10 076 437 10 076 437
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 153 810 153 810
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó -24 748 2 579 330 2 579 330
B.8n Megtakarítások, nettó -61 102 40 747 40 747
B.12 Folyó külső egyenleg 1 160 052 1 160 052
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 3 397 954 3 397 954
P.52 Készletváltozás 327 521 327 521
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 13 907 13 907
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 22 075 520 567 15 184 535 751
D.9 Adott tőketranszfer (–) 9 850 451 308 84 443 535 751
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 3 109 -1 070 950 1 070 950 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011