3.1.37.6. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2000(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 19 731 490 773 033 2 886 613 4 095 854
P.11 Piaci kibocsátás 19 392 207 770 573 47 870 3 019 887
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 339 283 2 460 35 389 1 075 967
P.13 Nem piaci kibocsátás 2 803 354
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 966 294
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 1 966 294 6 176 998 380 320 1 992 571 2 694 630
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 1 966 294 4 756 622 310 361 1 418 025 2 257 282
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 2 308 525 163 541 576 198 708 901
B.2n Működési eredmény, nettó 0 888 149 93 582 1 652 421 015
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 637 329
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 487 867
D.1 Munkavállalói jövedelem 5 913 219
D.11 Bérek és keresetek 4 425 595
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 487 624
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 1 982 811
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 1 966 294
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 16 517
D.4 Tulajdonosi jövedelem 383 931 1 299 568 119 803 763 528
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 1 445 558 128 181 1 974 559 8 950 614
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 25 182 58 222 1 400 013 8 513 266
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 282 079
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 33 486 168 385 1 748 993
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 731 212
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 344 689 140 994 88 444 204 165
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 280 641 262 003 3 199 406 7 747 187
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -139 735 192 044 2 624 860 7 309 839
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 642 483
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 280 641 262 003 3 199 406 7 747 187
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 -139 735 192 044 2 624 860 7 309 839
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 153 810
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 1 280 641 108 193 375 068 840 176
B.8n Megtakarítások, nettó 0 -139 735 38 234 -199 478 402 828
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 313 034 34 978 60 646 89 834
D.9 Adott tőketranszfer (–) 41 449 3 155 382 944 13 910
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 461 664 40 031 -409 138 756 712
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011