3.1.37.7. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2001(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 10 188 973 10 188 973
P.71 Termékek importja 8 555 367 8 555 367
P.72 Szolgáltatások importja 1 633 606 1 633 606
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 9 990 264 9 990 264
P.61 Termékek exportja 7 526 443 7 526 443
P.62 Szolgáltatások exportja 2 463 821 2 463 821
P.1 Kibocsátás 31 659 408 31 659 408
P.11 Piaci kibocsátás 26 526 915 26 526 915
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 627 065 1 627 065
P.13 Nem piaci kibocsátás 3 505 428 3 505 428
P.2 Folyó termelőfelhasználás 18 351 552 18 351 552 162 002
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 090 844 2 090 844
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 15 398 700 15 398 700 132 965
P.51c Állóeszköz-felhasználás 2 795 265 2 795 265 39 806
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 12 603 435 12 603 435 93 159
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 198 709 198 709
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 6 907 146 6 907 146 92 922
D.11 Bérek és keresetek 5 265 612 5 265 612 72 771
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 641 534 1 641 534 20 151
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 107 111 2 107 111 237
D.21 Termékadók 2 278 619 2 278 619
D.29 Egyéb termelési adók 88 257 88 257 275
D.31 Terméktámogatások 187 775 187 775
D.39 Egyéb termelési támogatások 71 990 71 990 38
B.2g Működési eredmény, bruttó 4 456 538 4 456 538 39 806
B.2n Működési eredmény, nettó 1 831 544 1 831 544 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 927 905 1 927 905
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 757 634 1 757 634
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 79 899 79 899
D.11 Bérek és keresetek 69 235 69 235
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 10 664 10 664
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 829 553 288 171 3 541 382 623
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 14 504 986 14 504 986 54 590
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 11 709 721 11 709 721 14 784
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 539 102 4 914 1 534 188
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 221 163 11 849 2 209 314
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 983 998 1 742 1 982 256 15 687
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 178 177 221 241 956 936 9 464
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 14 603 556 14 603 556 202 392
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 11 808 291 11 808 291 162 586
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 876 988 1 876 988 217 328
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 14 603 556 14 603 556 -14 936
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 11 808 291 11 808 291 -54 742
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 11 557 527 11 557 527
P.3 Végső fogyasztási kiadások 11 557 527 11 557 527 217 328
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 177 885 177 885
B.8g Megtakarítások, bruttó 3 046 029 3 046 029 -14 936
B.8n Megtakarítások, nettó 250 764 250 764 -54 742
B.12 Folyó külső egyenleg 993 853 993 853
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 3 826 945 3 826 945 19 984
P.52 Készletváltozás 195 873 195 873
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 17 064 17 064 34
P.51c Állóeszköz-felhasználás -2 795 265 -2 795 265 -39 806
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 805 -4 805
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 897 540 -897 540 5 860
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011