3.1.37.7. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2001(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 667 920 1 007 349 409 752 15 104 529
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 118 691 2 299 517 427 441 7 329 242 2 090 844
P.51c Állóeszköz-felhasználás 490 651 616 112 76 333 1 572 363
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 628 040 1 683 405 351 108 5 756 879 2 090 844
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 391 948 1 691 472 229 954 4 500 850
D.11 Bérek és keresetek 351 188 1 216 994 170 271 3 454 388
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 40 760 474 478 59 683 1 046 462
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 11 724 0 5 231 -925 2 090 844
D.21 Termékadók 2 278 619
D.29 Egyéb termelési adók 12 840 0 5 231 69 911
D.31 Terméktámogatások 187 775
D.39 Egyéb termelési támogatások 1 116 0 0 70 836
B.2g Működési eredmény, bruttó 787 114 608 045 192 256 2 829 317 0
B.2n Működési eredmény, nettó 466 734 -8 067 115 923 1 256 954 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 927 905
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 757 634
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 99 586 724 255 1 305 894 1 411 024
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 10 295 572 2 159 385 149 472 1 845 967 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 9 804 921 1 543 273 73 139 273 604 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 182 332 74 29 735 322 047
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 209 314
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 912 314 18 755 35 500
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 226 343 256 617 174 204 290 308
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 8 924 626 3 583 329 294 913 1 598 296 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 8 433 975 2 967 217 218 580 25 933 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 659 660
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 10 801 614 1 923 669 294 913 1 598 296 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 10 310 963 1 307 557 218 580 25 933 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 9 970 640 1 586 887
P.3 Végső fogyasztási kiadások 8 093 652 3 246 547
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 177 885
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 008 859 336 782 117 028 1 598 296 0
B.8n Megtakarítások, nettó 518 208 -279 330 40 695 25 933 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 887 569 603 660 51 042 2 264 690
P.52 Készletváltozás 16 807 -10 057 189 123
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 6 083 286 .. 10 661
P.51c Állóeszköz-felhasználás -490 651 -616 112 -76 333 -1 572 363
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 16 191 -16 191 0 -4 816
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 182 859 -615 856 80 369 -550 772 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011