3.1.37.7. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2001(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 22 433 771 837 193 3 306 866 4 786 611
P.11 Piaci kibocsátás 22 077 009 832 874 51 041 3 565 991
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 356 762 4 319 43 343 1 220 620
P.13 Nem piaci kibocsátás 3 212 482
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 090 844
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 2 090 844 7 329 242 427 441 2 299 517 3 118 691
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 090 844 5 756 879 351 108 1 683 405 2 628 040
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 2 829 317 192 256 608 045 787 114
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 256 954 115 923 -8 067 466 734
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 927 905
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 757 634
D.1 Munkavállalói jövedelem 6 914 294
D.11 Bérek és keresetek 5 270 874
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 643 420
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 107 111
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 090 844
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 16 267
D.4 Tulajdonosi jövedelem 427 674 1 263 110 168 484 765 845
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 1 845 967 149 472 2 159 385 10 295 572
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 273 604 73 139 1 543 273 9 804 921
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 524 088
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 34 313 196 640 1 971 090
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 978 871
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 365 871 171 495 97 771 268 172
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 598 296 294 913 3 583 329 8 924 626
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 25 933 218 580 2 967 217 8 433 975
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 876 988
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 1 598 296 294 913 3 583 329 8 924 626
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 25 933 218 580 2 967 217 8 433 975
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 177 885
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 1 598 296 117 028 336 782 1 008 859
B.8n Megtakarítások, nettó 0 25 933 40 695 -279 330 518 208
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 363 355 15 468 83 307 117 984
D.9 Adott tőketranszfer (–) 52 765 1 074 458 247 17 334
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -931 545 -21 630 -609 139 786 209
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011