3.1.37.7. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2001(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 10 188 973 10 188 973
P.71 Termékek importja 8 555 367 8 555 367
P.72 Szolgáltatások importja 1 633 606 1 633 606
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 9 990 264 9 990 264
P.61 Termékek exportja 7 526 443 7 526 443
P.62 Szolgáltatások exportja 2 463 821 2 463 821
P.1 Kibocsátás 294 967 31 659 408 31 659 408
P.11 Piaci kibocsátás 26 526 915 26 526 915
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 021 1 627 065 1 627 065
P.13 Nem piaci kibocsátás 292 946 3 505 428 3 505 428
P.2 Folyó termelőfelhasználás 18 351 552 18 351 552
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 090 844 2 090 844
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 132 965 15 398 700 15 398 700
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 93 159 12 603 435 12 603 435
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 198 709 198 709
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 39 806 4 456 538 4 456 538
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 831 544 1 831 544
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 1 927 905 1 927 905
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 757 634 1 757 634
D.1 Munkavállalói jövedelem 6 914 294 72 751 6 987 045
D.11 Bérek és keresetek 5 270 874 63 973 5 334 847
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 643 420 8 778 1 652 198
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 107 111 0 2 107 111
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 090 844 0 2 090 844
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 16 267 0 16 267
D.4 Tulajdonosi jövedelem 15 407 2 640 520 1 189 033 3 829 553
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 54 590 14 504 986 14 504 986
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 14 784 11 709 721 11 709 721
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 524 088 15 014 1 539 102
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 2 202 043 19 120 2 221 163
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 1 978 871 5 127 1 983 998
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 172 953 1 076 262 101 915 1 178 177
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 202 392 14 603 556 14 603 556
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 162 586 11 808 291 11 808 291
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 876 988 1 876 988
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 202 392 14 603 556 14 603 556
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 162 586 11 808 291 11 808 291
P.4 Végső fogyasztás 11 557 527 11 557 527
P.3 Végső fogyasztási kiadások 11 557 527 11 557 527
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 177 885 177 885
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó -14 936 3 046 029 3 046 029
B.8n Megtakarítások, nettó -54 742 250 764 250 764
B.12 Folyó külső egyenleg 993 853 993 853
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 3 826 945 3 826 945
P.52 Készletváltozás 195 873 195 873
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 17 064 17 064
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 54 697 634 811 26 133 660 944
D.9 Adott tőketranszfer (–) 13 883 543 303 117 641 660 944
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 5 915 -770 190 770 190 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011