3.1.37.8. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2002(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 10 492 243 10 492 243
P.71 Termékek importja 8 683 618 8 683 618
P.72 Szolgáltatások importja 1 808 625 1 808 625
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 10 135 518 10 135 518
P.61 Termékek exportja 7 875 649 7 875 649
P.62 Szolgáltatások exportja 2 259 869 2 259 869
P.1 Kibocsátás 34 656 026 34 656 026
P.11 Piaci kibocsátás 28 793 139 28 793 139
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 765 907 1 765 907
P.13 Nem piaci kibocsátás 4 096 980 4 096 980
P.2 Folyó termelőfelhasználás 19 521 537 19 521 537 173 916
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 299 370 2 299 370
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 17 433 859 17 433 859 158 969
P.51c Állóeszköz-felhasználás 2 945 463 2 945 463 42 200
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 14 488 396 14 488 396 116 769
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 356 725 356 725
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 7 692 348 7 692 348 116 735
D.11 Bérek és keresetek 5 861 897 5 861 897 90 430
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 830 451 1 830 451 26 305
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 298 663 2 298 663 34
D.21 Termékadók 2 493 585 2 493 585
D.29 Egyéb termelési adók 102 278 102 278 96
D.31 Terméktámogatások 194 215 194 215
D.39 Egyéb termelési támogatások 102 985 102 985 62
B.2g Működési eredmény, bruttó 5 392 745 5 392 745 42 200
B.2n Működési eredmény, nettó 2 632 032 2 632 032 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 050 103 2 050 103
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 865 353 1 865 353
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 86 049 86 049
D.11 Bérek és keresetek 74 557 74 557
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 11 492 11 492
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 938 551 268 420 3 670 131 998
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 16 442 587 16 442 587 55 015
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 13 497 124 13 497 124 12 815
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 737 917 5 291 1 732 626
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 509 141 12 210 2 496 931
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 357 825 2 410 2 355 415 13 050
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 422 136 264 986 1 157 150 9 279
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 16 548 222 16 548 222 226 274
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 13 602 759 13 602 759 184 074
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 245 461 2 245 461 249 432
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 16 548 222 16 548 222 -23 158
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 13 602 759 13 602 759 -65 358
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 13 326 920 13 326 920
P.3 Végső fogyasztási kiadások 13 326 920 13 326 920 249 432
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 215 482 215 482
B.8g Megtakarítások, bruttó 3 221 302 3 221 302 -23 158
B.8n Megtakarítások, nettó 275 839 275 839 -65 358
B.12 Folyó külső egyenleg 1 242 362 1 242 362
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 4 308 676 4 308 676 22 580
P.52 Készletváltozás 136 170 136 170
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 18 818 18 818 -37
P.51c Állóeszköz-felhasználás -2 945 463 -2 945 463 -42 200
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 836 -4 836
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 188 081 -1 188 081 -19 274
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011