3.1.37.8. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2002(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 790 429 1 129 501 481 862 15 945 829
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 317 056 2 723 570 510 436 8 424 458 2 299 370
P.51c Állóeszköz-felhasználás 529 206 638 193 74 210 1 661 654
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 787 850 2 085 377 436 226 6 762 804 2 299 370
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 420 877 2 099 238 271 911 4 783 587
D.11 Bérek és keresetek 377 748 1 536 644 199 754 3 657 321
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 43 129 562 594 72 157 1 126 266
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 641 0 5 656 -11 038 2 299 370
D.21 Termékadók 2 493 585
D.29 Egyéb termelési adók 13 927 0 5 656 82 599
D.31 Terméktámogatások 194 215
D.39 Egyéb termelési támogatások 9 286 0 0 93 637
B.2g Működési eredmény, bruttó 841 435 624 332 232 869 3 651 909 0
B.2n Működési eredmény, nettó 496 979 -13 861 158 659 1 990 255 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 050 103
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 865 353
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 129 391 697 569 1 279 753 1 562 420
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 11 343 879 2 361 167 125 439 2 557 087 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 10 814 673 1 722 974 51 229 895 433 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 336 070 103 29 071 367 382
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 496 931
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 281 406 24 131 36 828
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 266 242 331 005 191 546 359 078
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 9 924 818 3 782 724 307 753 2 306 653 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 9 395 612 3 144 531 233 543 644 999 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 1 996 029
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 12 170 279 1 786 695 307 753 2 306 653 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 11 641 073 1 148 502 233 543 644 999 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 11 511 132 1 815 788
P.3 Végső fogyasztási kiadások 9 265 671 3 811 817
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 215 482
B.8g Megtakarítások, bruttó 874 629 -29 093 92 271 2 306 653 0
B.8n Megtakarítások, nettó 345 423 -667 286 18 061 644 999 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 030 681 894 534 72 301 2 288 580
P.52 Készletváltozás 11 774 482 123 914
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 5 687 47 .. 13 121
P.51c Állóeszköz-felhasználás -529 206 -638 193 -74 210 -1 661 654
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 16 047 -16 047 0 -4 836
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b -68 092 -1 533 781 65 349 367 717 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011