3.1.37.8. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2002(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 24 370 287 992 298 3 853 071 5 107 485
P.11 Piaci kibocsátás 23 989 286 987 283 33 412 3 783 158
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 381 001 5 015 53 856 1 324 327
P.13 Nem piaci kibocsátás 3 765 803
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 299 370
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 2 299 370 8 424 458 510 436 2 723 570 3 317 056
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 299 370 6 762 804 436 226 2 085 377 2 787 850
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 3 651 909 232 869 624 332 841 435
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 990 255 158 659 -13 861 496 979
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 050 103
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 865 353
D.1 Munkavállalói jövedelem 7 692 548
D.11 Bérek és keresetek 5 859 508
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 833 040
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 298 663
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 299 370
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege -707
D.4 Tulajdonosi jövedelem 467 598 1 172 323 135 741 889 184
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 2 557 087 125 439 2 361 167 11 343 879
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 895 433 51 229 1 722 974 10 814 673
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 722 545
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 35 416 239 613 2 213 403
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 352 255
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 477 438 187 449 98 123 327 927
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 306 653 307 753 3 782 724 9 924 818
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 644 999 233 543 3 144 531 9 395 612
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 245 461
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 306 653 307 753 3 782 724 9 924 818
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 644 999 233 543 3 144 531 9 395 612
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 215 482
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 306 653 92 271 -29 093 874 629
B.8n Megtakarítások, nettó 0 644 999 18 061 -667 286 345 423
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 532 073 46 494 88 960 140 250
D.9 Adott tőketranszfer (–) 50 230 1 115 714 632 18 782
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 6 033 -798 -1 579 427 503 775
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011