3.1.37.8. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2002(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 10 492 243 10 492 243
P.71 Termékek importja 8 683 618 8 683 618
P.72 Szolgáltatások importja 1 808 625 1 808 625
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 10 135 518 10 135 518
P.61 Termékek exportja 7 875 649 7 875 649
P.62 Szolgáltatások exportja 2 259 869 2 259 869
P.1 Kibocsátás 332 885 34 656 026 34 656 026
P.11 Piaci kibocsátás 28 793 139 28 793 139
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 708 1 765 907 1 765 907
P.13 Nem piaci kibocsátás 331 177 4 096 980 4 096 980
P.2 Folyó termelőfelhasználás 19 521 537 19 521 537
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 299 370 2 299 370
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 158 969 17 433 859 17 433 859
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 116 769 14 488 396 14 488 396
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 356 725 356 725
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 42 200 5 392 745 5 392 745
B.2n Működési eredmény, nettó 0 2 632 032 2 632 032
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 050 103 2 050 103
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 865 353 1 865 353
D.1 Munkavállalói jövedelem 7 692 548 85 849 7 778 397
D.11 Bérek és keresetek 5 859 508 76 946 5 936 454
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 833 040 8 903 1 841 943
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 298 663 0 2 298 663
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 299 370 0 2 299 370
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege -707 0 -707
D.4 Tulajdonosi jövedelem 13 813 2 678 659 1 259 892 3 938 551
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 55 015 16 442 587 16 442 587
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 12 815 13 497 124 13 497 124
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 722 545 15 372 1 737 917
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 2 488 432 20 709 2 509 141
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 352 255 5 570 2 357 825
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 193 588 1 284 525 137 611 1 422 136
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 226 274 16 548 222 16 548 222
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 184 074 13 602 759 13 602 759
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 245 461 2 245 461
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 226 274 16 548 222 16 548 222
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 184 074 13 602 759 13 602 759
P.4 Végső fogyasztás 13 326 920 13 326 920
P.3 Végső fogyasztási kiadások 13 326 920 13 326 920
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 215 482 215 482
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó -23 158 3 221 302 3 221 302
B.8n Megtakarítások, nettó -65 358 275 839 275 839
B.12 Folyó külső egyenleg 1 242 362 1 242 362
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 4 308 676 4 308 676
P.52 Készletváltozás 136 170 136 170
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 18 818 18 818
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 45 068 852 845 13 682 866 527
D.9 Adott tőketranszfer (–) 18 641 803 400 63 127 866 527
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 10 106 -1 060 311 1 060 311 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011