3.1.37.9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2003(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 11 532 525 11 532 525
P.71 Termékek importja 9 627 741 9 627 741
P.72 Szolgáltatások importja 1 904 784 1 904 784
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 10 778 680 10 778 680
P.61 Termékek exportja 8 673 639 8 673 639
P.62 Szolgáltatások exportja 2 105 041 2 105 041
P.1 Kibocsátás 37 780 177 37 780 177
P.11 Piaci kibocsátás 31 148 831 31 148 831
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 920 317 1 920 317
P.13 Nem piaci kibocsátás 4 711 029 4 711 029
P.2 Folyó termelőfelhasználás 21 334 040 21 334 040 196 745
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 687 674 2 687 674
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 19 133 811 19 133 811 188 475
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 140 069 3 140 069 44 917
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 15 993 742 15 993 742 143 558
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 753 845 753 845
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 8 700 785 8 700 785 143 608
D.11 Bérek és keresetek 6 749 707 6 749 707 110 153
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 951 078 1 951 078 33 455
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 697 593 2 697 593 -50
D.21 Termékadók 2 862 043 2 862 043
D.29 Egyéb termelési adók 111 383 111 383 129
D.31 Terméktámogatások 174 369 174 369
D.39 Egyéb termelési támogatások 101 464 101 464 179
B.2g Működési eredmény, bruttó 5 639 494 5 639 494 44 917
B.2n Működési eredmény, nettó 2 699 082 2 699 082 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 095 939 2 095 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 896 282 1 896 282
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 89 515 89 515
D.11 Bérek és keresetek 77 323 77 323
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 12 192 12 192
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 4 248 107 246 956 4 001 151 1 117
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 18 063 097 18 063 097 58 169
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 14 923 028 14 923 028 13 252
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 796 172 5 724 1 790 448
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 718 061 13 197 2 704 864
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 687 694 3 231 2 684 463 15 245
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 511 135 258 197 1 252 938 10 481
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 18 170 493 18 170 493 270 985
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 15 030 424 15 030 424 226 068
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 618 504 2 618 504 283 129
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 18 170 493 18 170 493 -12 144
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 15 030 424 15 030 424 -57 061
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 15 179 257 15 179 257
P.3 Végső fogyasztási kiadások 15 179 257 15 179 257 283 129
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 256 997 256 997
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 991 236 2 991 236 -12 144
B.8n Megtakarítások, nettó -148 833 -148 833 -57 061
B.12 Folyó külső egyenleg 1 717 163 1 717 163
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 4 519 500 4 519 500 28 168
P.52 Készletváltozás 168 199 168 199
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 20 700 20 700 1
P.51c Állóeszköz-felhasználás -3 140 069 -3 140 069 -44 917
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -17 547 17 547
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 736 592 -1 736 592 -24 287
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011