3.1.37.9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2003(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 828 342 1 265 117 552 401 17 491 435
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 424 491 3 176 127 585 915 9 071 129 2 687 674
P.51c Állóeszköz-felhasználás 568 154 687 608 73 216 1 766 174
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 856 337 2 488 519 512 699 7 304 955 2 687 674
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 421 184 2 489 101 298 629 5 348 263
D.11 Bérek és keresetek 382 599 1 835 594 212 983 4 208 378
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 38 585 653 507 85 646 1 139 885
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 212 0 4 242 515 2 687 674
D.21 Termékadók 2 862 043
D.29 Egyéb termelési adók 14 086 0 4 339 92 829
D.31 Terméktámogatások 174 369
D.39 Egyéb termelési támogatások 8 874 0 97 92 314
B.2g Működési eredmény, bruttó 902 156 687 026 283 044 3 722 351 0
B.2n Működési eredmény, nettó 533 659 -582 209 828 1 956 177 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 095 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 896 282
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 202 909 770 625 1 337 228 1 689 272
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 12 404 721 2 754 345 292 010 2 553 852 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 11 836 567 2 066 737 218 794 787 678 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 376 786 14 58 447 355 201
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 704 864
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 612 051 31 620 25 547
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 298 815 341 411 212 028 390 203
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 11 035 789 4 065 703 487 229 2 310 787 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 10 467 635 3 378 095 414 013 544 613 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 335 375
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 13 654 293 1 730 328 487 229 2 310 787 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 13 086 139 1 042 720 414 013 544 613 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 13 112 061 2 067 196
P.3 Végső fogyasztási kiadások 10 493 557 4 402 571
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 256 997
B.8g Megtakarítások, bruttó 799 229 -336 868 230 232 2 310 787 0
B.8n Megtakarítások, nettó 231 075 -1 024 476 157 016 544 613 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 159 672 721 894 65 492 2 544 274
P.52 Készletváltozás 16 991 3 252 147 956
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 6 718 25 .. 13 956
P.51c Állóeszköz-felhasználás -568 154 -687 608 -73 216 -1 766 174
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 35 349 -35 349 0 17 518
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b -306 970 -1 374 123 173 110 -204 322 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011