3.1.37.9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2003(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 11 532 525 11 532 525
P.71 Termékek importja 9 627 741 9 627 741
P.72 Szolgáltatások importja 1 904 784 1 904 784
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 10 778 680 10 778 680
P.61 Termékek exportja 8 673 639 8 673 639
P.62 Szolgáltatások exportja 2 105 041 2 105 041
P.1 Kibocsátás 385 220 37 780 177 37 780 177
P.11 Piaci kibocsátás 31 148 831 31 148 831
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 252 1 920 317 1 920 317
P.13 Nem piaci kibocsátás 381 968 4 711 029 4 711 029
P.2 Folyó termelőfelhasználás 21 334 040 21 334 040
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 687 674 2 687 674
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 188 475 19 133 811 19 133 811
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 143 558 15 993 742 15 993 742
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 753 845 753 845
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 44 917 5 639 494 5 639 494
B.2n Működési eredmény, nettó 0 2 699 082 2 699 082
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 095 939 2 095 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 896 282 1 896 282
D.1 Munkavállalói jövedelem 8 692 929 97 371 8 790 300
D.11 Bérek és keresetek 6 739 278 87 752 6 827 030
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 953 651 9 619 1 963 270
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 697 593 0 2 697 593
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 687 674 0 2 687 674
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 9 919 0 9 919
D.4 Tulajdonosi jövedelem 14 369 2 938 293 1 309 814 4 248 107
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 58 169 18 063 097 18 063 097
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 13 252 14 923 028 14 923 028
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 780 328 15 844 1 796 172
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 2 696 050 22 011 2 718 061
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 681 652 6 042 2 687 694
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 238 542 1 382 079 129 056 1 511 135
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 270 985 18 170 493 18 170 493
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 226 068 15 030 424 15 030 424
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 618 504 2 618 504
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 270 985 18 170 493 18 170 493
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 226 068 15 030 424 15 030 424
P.4 Végső fogyasztás 15 179 257 15 179 257
P.3 Végső fogyasztási kiadások 15 179 257 15 179 257
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 256 997 256 997
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó -12 144 2 991 236 2 991 236
B.8n Megtakarítások, nettó -57 061 -148 833 -148 833
B.12 Folyó külső egyenleg 1 717 163 1 717 163
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 4 519 500 4 519 500
P.52 Készletváltozás 168 199 168 199
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 20 700 20 700
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 30 241 507 868 51 949 559 817
D.9 Adott tőketranszfer (–) 14 215 509 750 50 067 559 817
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 5 641 -1 354 408 1 354 408 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011