3.1.37.9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2003(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 26 562 564 1 138 316 4 441 244 5 252 833
P.11 Piaci kibocsátás 26 161 934 1 132 848 46 057 3 807 992
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 400 630 5 468 66 126 1 444 841
P.13 Nem piaci kibocsátás 4 329 061
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 687 674
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 2 687 674 9 071 129 585 915 3 176 127 3 424 491
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 687 674 7 304 955 512 699 2 488 519 2 856 337
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 3 722 351 283 044 687 026 902 156
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 956 177 209 828 -582 533 659
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 095 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 896 282
D.1 Munkavállalói jövedelem 8 692 929
D.11 Bérek és keresetek 6 739 278
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 953 651
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 697 593
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 687 674
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 9 919
D.4 Tulajdonosi jövedelem 520 773 1 346 194 140 351 916 606
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 2 553 852 292 010 2 754 345 12 404 721
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 787 678 218 794 2 066 737 11 836 567
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 780 328
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 24 233 288 617 2 383 200
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 681 652
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 503 653 208 697 101 306 329 881
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 310 787 487 229 4 065 703 11 035 789
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 544 613 414 013 3 378 095 10 467 635
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 618 504
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 310 787 487 229 4 065 703 11 035 789
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 544 613 414 013 3 378 095 10 467 635
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 256 997
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 310 787 230 232 -336 868 799 229
B.8n Megtakarítások, nettó 0 544 613 157 016 -1 024 476 231 075
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 250 449 10 233 85 051 131 894
D.9 Adott tőketranszfer (–) 41 854 1 834 432 484 19 363
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -143 618 -875 -1 411 234 195 678
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011