3.1.37.10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2004(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 13 408 069 13 408 069
P.71 Termékek importja 11 506 949 11 506 949
P.72 Szolgáltatások importja 1 901 120 1 901 120
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 12 573 628 12 573 628
P.61 Termékek exportja 10 509 632 10 509 632
P.62 Szolgáltatások exportja 2 063 996 2 063 996
P.1 Kibocsátás 41 356 171 41 356 171
P.11 Piaci kibocsátás 34 393 231 34 393 231
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 000 595 2 000 595
P.13 Nem piaci kibocsátás 4 962 345 4 962 345
P.2 Folyó termelőfelhasználás 23 317 534 23 317 534 222 039
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 038 820 3 038 820
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 21 077 457 21 077 457 203 823
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 336 293 3 336 293 47 149
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 17 741 164 17 741 164 156 674
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 834 441 834 441
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 9 587 323 9 587 323 156 974
D.11 Bérek és keresetek 7 499 764 7 499 764 119 546
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 087 559 2 087 559 37 428
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 973 624 2 973 624 -300
D.21 Termékadók 3 239 400 3 239 400
D.29 Egyéb termelési adók 141 583 141 583 201
D.31 Terméktámogatások 200 580 200 580
D.39 Egyéb termelési támogatások 206 779 206 779 501
B.2g Működési eredmény, bruttó 6 274 521 6 274 521 47 149
B.2n Működési eredmény, nettó 3 155 060 3 155 060 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 241 989 2 241 989
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 025 157 2 025 157
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 117 226 117 226
D.11 Bérek és keresetek 101 097 101 097
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 16 129 16 129
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 5 689 148 363 462 5 325 686 1 641
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 19 787 673 19 787 673 62 819
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 16 451 380 16 451 380 15 670
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 871 845 5 583 1 866 262
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 999 186 14 593 2 984 593
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 990 291 4 223 2 986 068 15 464
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 881 255 309 749 1 571 506 20 158
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 19 703 014 19 703 014 335 311
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 16 366 721 16 366 721 288 162
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 821 457 2 821 457 323 429
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 19 703 014 19 703 014 11 882
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 16 366 721 16 366 721 -35 267
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 16 245 509 16 245 509
P.3 Végső fogyasztási kiadások 16 245 509 16 245 509 323 429
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 325 193 325 193
B.8g Megtakarítások, bruttó 3 457 505 3 457 505 11 882
B.8n Megtakarítások, nettó 121 212 121 212 -35 267
B.12 Folyó külső egyenleg 2 208 884 2 208 884
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 074 959 5 074 959 36 237
P.52 Készletváltozás 568 416 568 416
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 014 23 014 0
P.51c Állóeszköz-felhasználás -3 336 293 -3 336 293 -47 149
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -23 396 23 396
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 2 191 114 -2 191 114 1 397
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011