3.1.37.10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2004(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 29 382 051 1 258 903 4 662 208 5 627 147
P.11 Piaci kibocsátás 29 007 790 1 253 647 49 039 4 082 755
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 374 261 5 256 69 859 1 544 392
P.13 Nem piaci kibocsátás 4 543 310
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 038 820
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 038 820 10 231 930 649 196 3 321 551 3 632 137
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 038 820 8 342 244 580 154 2 601 170 3 022 102
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 4 251 776 304 916 706 884 963 796
B.2n Működési eredmény, nettó 0 2 362 090 235 874 -13 497 570 593
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 241 989
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 025 157
D.1 Munkavállalói jövedelem 9 597 833
D.11 Bérek és keresetek 7 504 551
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 093 282
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 034 970
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 020 479
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 14 491
D.4 Tulajdonosi jövedelem 809 760 1 703 403 242 675 1 190 897
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 2 775 785 185 772 3 070 717 13 692 580
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 886 099 116 730 2 350 336 13 082 545
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 850 618
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 31 673 378 948 2 559 260
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 984 107
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 407 731 232 148 161 454 409 717
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 350 212 428 205 4 276 312 12 312 974
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 460 526 359 163 3 555 931 11 702 939
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 821 457
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 350 212 428 205 4 276 312 12 312 974
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 460 526 359 163 3 555 931 11 702 939
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 325 193
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 350 212 103 012 -372 517 1 364 916
B.8n Megtakarítások, nettó 0 460 526 33 970 -1 092 898 754 881
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 220 795 6 049 90 466 105 557
D.9 Adott tőketranszfer (–) 43 724 3 680 334 344 25 705
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 288 261 -68 281 -1 427 614 585 070
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011