3.1.37.10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2004(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 1 995 010 1 340 657 609 707 19 150 121
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 632 137 3 321 551 649 196 10 231 930 3 038 820
P.51c Állóeszköz-felhasználás 610 035 720 381 69 042 1 889 686
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 022 102 2 601 170 580 154 8 342 244 3 038 820
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 458 130 2 614 667 338 431 6 019 121
D.11 Bérek és keresetek 416 279 1 933 774 243 135 4 787 030
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 41 851 680 893 95 296 1 232 091
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -31 778 0 5 849 -38 967 3 038 820
D.21 Termékadók 3 239 400
D.29 Egyéb termelési adók 16 694 0 5 871 118 817
D.31 Terméktámogatások 200 580
D.39 Egyéb termelési támogatások 48 472 0 22 157 784
B.2g Működési eredmény, bruttó 963 796 706 884 304 916 4 251 776 0
B.2n Működési eredmény, nettó 570 593 -13 497 235 874 2 362 090 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 241 989
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 025 157
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 301 935 913 812 1 822 547 2 285 751
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 13 692 580 3 070 717 185 772 2 775 785 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 13 082 545 2 350 336 116 730 886 099 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 428 224 122 69 963 367 953
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 984 593
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 884 307 53 755 32 542
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 360 613 481 308 244 945 464 482
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 12 312 974 4 276 312 428 205 2 350 212 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 11 702 939 3 555 931 359 163 460 526 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 498 028
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 15 134 431 1 778 284 428 205 2 350 212 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 14 524 396 1 057 903 359 163 460 526 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 14 094 708 2 150 801
P.3 Végső fogyasztási kiadások 11 273 251 4 648 829
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 325 193
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 364 916 -372 517 103 012 2 350 212 0
B.8n Megtakarítások, nettó 754 881 -1 092 898 33 970 460 526 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 310 172 800 146 93 739 2 834 665
P.52 Készletváltozás 13 214 958 554 244
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 6 251 182 .. 16 581
P.51c Állóeszköz-felhasználás -610 035 -720 381 -69 042 -1 889 686
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 17 901 -26 401 0 30 859
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 97 230 -1 391 280 10 605 -909 066 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011