3.1.37.10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2004(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 13 408 069 13 408 069
P.71 Termékek importja 11 506 949 11 506 949
P.72 Szolgáltatások importja 1 901 120 1 901 120
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 12 573 628 12 573 628
P.61 Termékek exportja 10 509 632 10 509 632
P.62 Szolgáltatások exportja 2 063 996 2 063 996
P.1 Kibocsátás 425 862 41 356 171 41 356 171
P.11 Piaci kibocsátás 34 393 231 34 393 231
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 6 827 2 000 595 2 000 595
P.13 Nem piaci kibocsátás 419 035 4 962 345 4 962 345
P.2 Folyó termelőfelhasználás 23 317 534 23 317 534
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 038 820 3 038 820
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 203 823 21 077 457 21 077 457
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 156 674 17 741 164 17 741 164
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 834 441 834 441
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 47 149 6 274 521 6 274 521
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 155 060 3 155 060
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 241 989 2 241 989
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 025 157 2 025 157
D.1 Munkavállalói jövedelem 9 597 833 106 716 9 704 549
D.11 Bérek és keresetek 7 504 551 96 310 7 600 861
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 093 282 10 406 2 103 688
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 034 970 -61 346 2 973 624
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 020 479 18 341 3 038 820
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 14 491 -79 687 -65 196
D.4 Tulajdonosi jövedelem 17 311 3 964 046 1 725 102 5 689 148
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 62 819 19 787 673 19 787 673
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 15 670 16 451 380 16 451 380
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 850 618 21 227 1 871 845
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 2 969 881 29 305 2 999 186
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 984 107 6 184 2 990 291
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 308 114 1 519 164 362 091 1 881 255
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 335 311 19 703 014 19 703 014
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 288 162 16 366 721 16 366 721
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 821 457 2 821 457
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 335 311 19 703 014 19 703 014
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 288 162 16 366 721 16 366 721
P.4 Végső fogyasztás 16 245 509 16 245 509
P.3 Végső fogyasztási kiadások 16 245 509 16 245 509
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 325 193 325 193
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 11 882 3 457 505 3 457 505
B.8n Megtakarítások, nettó -35 267 121 212 121 212
B.12 Folyó külső egyenleg 2 208 884 2 208 884
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 074 959 5 074 959
P.52 Készletváltozás 568 416 568 416
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 014 23 014
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 48 736 471 603 18 360 489 963
D.9 Adott tőketranszfer (–) 22 984 430 437 59 526 489 963
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 6 734 -2 192 352 2 192 352 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011