3.1.37.11. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2005(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 14 645 704 14 645 704
P.71 Termékek importja 12 580 580 12 580 580
P.72 Szolgáltatások importja 2 065 124 2 065 124
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 14 125 287 14 125 287
P.61 Termékek exportja 12 009 964 12 009 964
P.62 Szolgáltatások exportja 2 115 323 2 115 323
P.1 Kibocsátás 45 566 084 45 566 084
P.11 Piaci kibocsátás 38 129 413 38 129 413
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 122 646 2 122 646
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 314 025 5 314 025
P.2 Folyó termelőfelhasználás 26 138 750 26 138 750 253 972
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 121 686 3 121 686
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 22 549 020 22 549 020 214 680
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 538 107 3 538 107 49 907
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 19 010 913 19 010 913 164 773
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 520 417 520 417
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 10 425 291 10 425 291 164 730
D.11 Bérek és keresetek 8 143 874 8 143 874 126 362
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 281 417 2 281 417 38 368
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 044 937 3 044 937 43
D.21 Termékadók 3 337 007 3 337 007
D.29 Egyéb termelési adók 157 172 157 172 45
D.31 Terméktámogatások 215 321 215 321
D.39 Egyéb termelési támogatások 233 921 233 921 2
B.2g Működési eredmény, bruttó 6 680 780 6 680 780 49 907
B.2n Működési eredmény, nettó 3 372 366 3 372 366 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 398 012 2 398 012
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 168 319 2 168 319
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 131 131 131 131
D.11 Bérek és keresetek 112 873 112 873
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 258 18 258
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 5 764 793 384 281 5 380 512 1 052
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 21 131 911 21 131 911 63 445
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 17 593 804 17 593 804 13 538
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 997 812 7 178 1 990 634
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 300 181 18 645 3 281 536
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 341 474 5 507 3 335 967 13 449
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 975 775 308 443 1 667 332 24 918
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 21 052 913 21 052 913 379 075
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 514 806 17 514 806 329 168
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 069 060 3 069 060 359 077
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 21 052 913 21 052 913 19 998
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 514 806 17 514 806 -29 909
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 17 360 534 17 360 534
P.3 Végső fogyasztási kiadások 17 360 534 17 360 534 359 077
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 367 677 367 677
B.8g Megtakarítások, bruttó 3 692 379 3 692 379 19 998
B.8n Megtakarítások, nettó 154 272 154 272 -29 909
B.12 Folyó külső egyenleg 2 016 524 2 016 524
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 385 269 5 385 269 37 976
P.52 Készletváltozás 300 183 300 183
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 451 23 451 -6
P.51c Állóeszköz-felhasználás -3 538 107 -3 538 107 -49 907
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 3 071 -3 071
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 862 702 -1 862 702 14 255
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011