3.1.37.11. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2005(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 2 051 700 1 425 932 710 298 21 696 848
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 876 159 3 521 100 771 406 11 043 989 3 121 686
P.51c Állóeszköz-felhasználás 649 969 749 229 70 684 2 018 318
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 226 190 2 771 871 700 722 9 025 671 3 121 686
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 506 275 2 774 835 389 687 6 589 764
D.11 Bérek és keresetek 460 082 2 054 456 281 474 5 221 500
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 46 193 720 379 108 213 1 368 264
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -55 633 0 6 596 -27 755 3 121 686
D.21 Termékadók 3 337 007
D.29 Egyéb termelési adók 18 228 0 6 855 132 044
D.31 Terméktámogatások 215 321
D.39 Egyéb termelési támogatások 73 861 0 259 159 799
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 027 505 746 265 375 123 4 481 980 0
B.2n Működési eredmény, nettó 607 229 -2 964 304 439 2 463 662 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 398 012
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 168 319
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 275 796 916 575 1 838 416 2 348 673
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 14 736 750 3 184 949 196 846 2 949 921 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 14 086 781 2 435 720 126 162 931 603 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 524 991 138 120 265 345 240
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 281 536
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 203 503 89 081 29 934
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 420 489 566 157 248 425 407 343
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 13 320 832 4 353 329 441 955 2 557 722 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 12 670 863 3 604 100 371 271 539 404 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 709 983
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 16 389 892 1 643 346 441 955 2 557 722 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 15 739 923 894 117 371 271 539 404 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 15 071 921 2 288 613
P.3 Végső fogyasztási kiadások 12 002 861 4 998 596
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 367 677
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 685 648 -645 267 74 278 2 557 722 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 035 679 -1 394 496 3 594 539 404 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 189 501 938 226 97 223 3 122 343
P.52 Készletváltozás 3 380 2 336 294 467
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 9 377 3 .. 14 077
P.51c Állóeszköz-felhasználás -649 969 -749 229 -70 684 -2 018 318
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 24 692 -24 690 0 -3 592
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 554 819 -1 757 626 -22 291 -651 859 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011