3.1.37.11. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2005(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 32 740 837 1 481 704 4 947 032 5 927 859
P.11 Piaci kibocsátás 32 355 106 1 476 240 23 533 4 274 534
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 385 731 5 464 72 667 1 653 325
P.13 Nem piaci kibocsátás 4 850 832
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 121 686
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 121 686 11 043 989 771 406 3 521 100 3 876 159
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 121 686 9 025 671 700 722 2 771 871 3 226 190
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 4 481 980 375 123 746 265 1 027 505
B.2n Működési eredmény, nettó 0 2 463 662 304 439 -2 964 607 229
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 398 012
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 168 319
D.1 Munkavállalói jövedelem 10 431 210
D.11 Bérek és keresetek 8 144 796
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 286 414
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 162 210
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 114 863
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 47 347
D.4 Tulajdonosi jövedelem 816 614 1 660 139 193 049 1 155 819
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 2 949 921 196 846 3 184 949 14 736 750
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 931 603 126 162 2 435 720 14 086 781
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 973 356
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 29 191 456 758 2 781 064
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 334 319
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 361 127 246 122 183 758 476 779
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 557 722 441 955 4 353 329 13 320 832
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 539 404 371 271 3 604 100 12 670 863
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 069 060
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 557 722 441 955 4 353 329 13 320 832
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 539 404 371 271 3 604 100 12 670 863
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 367 677
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 557 722 74 278 -645 267 1 685 648
B.8n Megtakarítások, nettó 0 539 404 3 594 -1 394 496 1 035 679
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 274 337 5 648 138 798 124 832
D.9 Adott tőketranszfer (–) 56 623 4 475 335 282 28 711
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 170 818 61 586 -1 776 733 882 835
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011