3.1.37.11. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2005(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 14 645 704 14 645 704
P.71 Termékek importja 12 580 580 12 580 580
P.72 Szolgáltatások importja 2 065 124 2 065 124
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 14 125 287 14 125 287
P.61 Termékek exportja 12 009 964 12 009 964
P.62 Szolgáltatások exportja 2 115 323 2 115 323
P.1 Kibocsátás 468 652 45 566 084 45 566 084
P.11 Piaci kibocsátás 38 129 413 38 129 413
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 459 2 122 646 2 122 646
P.13 Nem piaci kibocsátás 463 193 5 314 025 5 314 025
P.2 Folyó termelőfelhasználás 26 138 750 26 138 750
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 121 686 3 121 686
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 214 680 22 549 020 22 549 020
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 164 773 19 010 913 19 010 913
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 520 417 520 417
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 49 907 6 680 780 6 680 780
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 372 366 3 372 366
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 398 012 2 398 012
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 168 319 2 168 319
D.1 Munkavállalói jövedelem 10 431 210 125 212 10 556 422
D.11 Bérek és keresetek 8 144 796 111 951 8 256 747
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 286 414 13 261 2 299 675
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 162 210 -117 273 3 044 937
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 114 863 6 823 3 121 686
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 47 347 -124 096 -76 749
D.4 Tulajdonosi jövedelem 14 590 3 840 211 1 924 582 5 764 793
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 63 445 21 131 911 21 131 911
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 13 538 17 593 804 17 593 804
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 973 356 24 456 1 997 812
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 3 267 013 33 168 3 300 181
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 334 319 7 155 3 341 474
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 353 997 1 621 783 353 992 1 975 775
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 379 075 21 052 913 21 052 913
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 329 168 17 514 806 17 514 806
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 069 060 3 069 060
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 379 075 21 052 913 21 052 913
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 329 168 17 514 806 17 514 806
P.4 Végső fogyasztás 17 360 534 17 360 534
P.3 Végső fogyasztási kiadások 17 360 534 17 360 534
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 367 677 367 677
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 19 998 3 692 379 3 692 379
B.8n Megtakarítások, nettó -29 909 154 272 154 272
B.12 Folyó külső egyenleg 2 016 524 2 016 524
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 385 269 5 385 269
P.52 Készletváltozás 300 183 300 183
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 451 23 451
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 54 984 598 599 14 346 612 945
D.9 Adott tőketranszfer (–) 22 757 447 848 165 097 612 945
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 6 135 -1 996 995 1 996 995 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011