3.1.37.12. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2006(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 18 236 881 18 236 881
P.71 Termékek importja 15 633 776 15 633 776
P.72 Szolgáltatások importja 2 603 105 2 603 105
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 17 962 186 17 962 186
P.61 Termékek exportja 15 002 651 15 002 651
P.62 Szolgáltatások exportja 2 959 535 2 959 535
P.1 Kibocsátás 50 642 545 50 642 545
P.11 Piaci kibocsátás 42 629 855 42 629 855
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 356 104 2 356 104
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 656 586 5 656 586
P.2 Folyó termelőfelhasználás 29 530 842 29 530 842 257 670
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 204 596 3 204 596
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 24 316 299 24 316 299 228 888
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 872 763 3 872 763 54 223
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 20 443 536 20 443 536 174 665
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 274 695 274 695
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 092 947 11 092 947 174 690
D.11 Bérek és keresetek 8 689 700 8 689 700 132 350
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 403 247 2 403 247 42 340
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 105 057 3 105 057 -25
D.21 Termékadók 3 484 903 3 484 903
D.29 Egyéb termelési adók 173 919 173 919 240
D.31 Terméktámogatások 280 307 280 307
D.39 Egyéb termelési támogatások 273 458 273 458 265
B.2g Működési eredmény, bruttó 7 739 130 7 739 130 54 223
B.2n Működési eredmény, nettó 4 115 649 4 115 649 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 379 165 2 379 165
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 129 883 2 129 883
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 165 110 165 110
D.11 Bérek és keresetek 141 820 141 820
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 23 290 23 290
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 8 283 562 1 410 664 6 872 898 998
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 22 810 343 22 810 343 67 681
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 18 937 580 18 937 580 13 458
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 243 310 9 114 2 234 196
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 629 819 23 981 3 605 838
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 704 128 6 977 3 697 151 15 174
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 247 748 334 840 1 912 908 29 673
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 22 644 345 22 644 345 394 149
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 18 771 582 18 771 582 339 926
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 254 721 3 254 721 359 737
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 22 644 345 22 644 345 34 412
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 18 771 582 18 771 582 -19 811
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 18 319 915 18 319 915
P.3 Végső fogyasztási kiadások 18 319 915 18 319 915 359 737
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 463 954 463 954
B.8g Megtakarítások, bruttó 4 324 430 4 324 430 34 412
B.8n Megtakarítások, nettó 451 667 451 667 -19 811
B.12 Folyó külső egyenleg 1 946 649 1 946 649
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 719 280 5 719 280 37 480
P.52 Készletváltozás 528 437 528 437
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 362 23 362 74
P.51c Állóeszköz-felhasználás -3 872 763 -3 872 763 -54 223
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 148 -4 148
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 788 162 -1 788 162 46 806
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011