3.1.37.12. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2006(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 2 051 279 1 566 866 761 059 24 893 968
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 949 904 3 705 174 943 756 12 283 981 3 204 596
P.51c Állóeszköz-felhasználás 710 276 813 111 73 291 2 221 862
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 239 628 2 892 063 870 465 10 062 119 3 204 596
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 528 734 2 891 230 439 967 7 058 326
D.11 Bérek és keresetek 480 496 2 146 983 319 073 5 610 798
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 48 238 744 247 120 894 1 447 528
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -82 389 0 7 303 -24 428 3 204 596
D.21 Termékadók 3 484 903
D.29 Egyéb termelési adók 14 491 0 7 562 151 626
D.31 Terméktámogatások 280 307
D.39 Egyéb termelési támogatások 96 880 0 259 176 054
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 124 394 813 944 496 486 5 250 083 0
B.2n Működési eredmény, nettó 663 400 833 423 195 3 028 221 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 379 165
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 129 883
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 262 384 935 718 2 744 178 2 929 620
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 15 563 564 3 412 383 349 622 3 417 093 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 14 853 288 2 599 272 276 331 1 195 231 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 678 699 310 129 141 426 046
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 3 605 838
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 554 442 99 053 28 482
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 465 598 671 115 257 006 489 516
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 14 015 057 4 583 223 681 656 2 970 260 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 13 304 781 3 770 112 608 365 748 398 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 894 984
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 17 269 778 1 688 239 681 656 2 970 260 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 16 559 502 875 128 608 365 748 398 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 15 861 082 2 458 833
P.3 Végső fogyasztási kiadások 12 606 361 5 353 817
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 463 954
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 872 650 -770 594 217 702 2 970 260 0
B.8n Megtakarítások, nettó 1 162 374 -1 583 705 144 411 748 398 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 080 582 1 244 256 96 796 3 260 166
P.52 Készletváltozás 14 618 13 676 500 143
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 10 434 -45 .. 12 899
P.51c Állóeszköz-felhasználás -710 276 -813 111 -73 291 -2 221 862
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 27 438 -28 866 0 -4 205
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 839 721 -2 254 329 120 105 -540 465 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011