3.1.37.12. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2006(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 37 177 949 1 704 815 5 272 040 6 001 183
P.11 Piaci kibocsátás 36 711 854 1 698 070 16 756 4 203 175
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 466 095 6 745 77 322 1 798 008
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 177 962
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 204 596
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 204 596 12 283 981 943 756 3 705 174 3 949 904
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 204 596 10 062 119 870 465 2 892 063 3 239 628
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 250 083 496 486 813 944 1 124 394
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 028 221 423 195 833 663 400
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 379 165
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 129 883
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 110 955
D.11 Bérek és keresetek 8 701 141
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 409 814
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 285 764
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 219 931
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 65 833
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 096 630 2 597 314 248 393 1 211 434
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 417 093 349 622 3 412 383 15 563 564
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 195 231 276 331 2 599 272 14 853 288
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 210 875
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 27 644 563 007 2 996 916
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 696 493
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 469 567 254 227 188 916 505 135
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 970 260 681 656 4 583 223 14 015 057
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 748 398 608 365 3 770 112 13 304 781
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 254 721
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 970 260 681 656 4 583 223 14 015 057
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 748 398 608 365 3 770 112 13 304 781
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 463 954
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 970 260 217 702 -770 594 1 872 650
B.8n Megtakarítások, nettó 0 748 398 144 411 -1 583 705 1 162 374
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 335 297 6 687 217 807 132 476
D.9 Adott tőketranszfer (–) 77 019 6 003 472 521 32 333
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -627 009 -183 245 -2 253 984 804 984
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011