3.1.37.12. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2006(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 18 236 881 18 236 881
P.71 Termékek importja 15 633 776 15 633 776
P.72 Szolgáltatások importja 2 603 105 2 603 105
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 17 962 186 17 962 186
P.61 Termékek exportja 15 002 651 15 002 651
P.62 Szolgáltatások exportja 2 959 535 2 959 535
P.1 Kibocsátás 486 558 50 642 545 50 642 545
P.11 Piaci kibocsátás 42 629 855 42 629 855
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 7 934 2 356 104 2 356 104
P.13 Nem piaci kibocsátás 478 624 5 656 586 5 656 586
P.2 Folyó termelőfelhasználás 29 530 842 29 530 842
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 204 596 3 204 596
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 228 888 24 316 299 24 316 299
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 174 665 20 443 536 20 443 536
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 274 695 274 695
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 54 223 7 739 130 7 739 130
B.2n Működési eredmény, nettó 0 4 115 649 4 115 649
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 379 165 2 379 165
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 129 883 2 129 883
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 110 955 147 102 11 258 057
D.11 Bérek és keresetek 8 701 141 130 379 8 831 520
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 409 814 16 723 2 426 537
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 285 764 -180 707 3 105 057
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 219 931 -15 335 3 204 596
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 65 833 -165 372 -99 539
D.4 Tulajdonosi jövedelem 14 456 5 168 227 3 115 335 8 283 562
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 67 681 22 810 343 22 810 343
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 13 458 18 937 580 18 937 580
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 210 875 32 435 2 243 310
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 3 587 567 42 252 3 629 819
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 696 493 7 635 3 704 128
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 371 315 1 789 160 458 588 2 247 748
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 394 149 22 644 345 22 644 345
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 339 926 18 771 582 18 771 582
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 254 721 3 254 721
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 394 149 22 644 345 22 644 345
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 339 926 18 771 582 18 771 582
P.4 Végső fogyasztás 18 319 915 18 319 915
P.3 Végső fogyasztási kiadások 18 319 915 18 319 915
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 463 954 463 954
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 34 412 4 324 430 4 324 430
B.8n Megtakarítások, nettó -19 811 451 667 451 667
B.12 Folyó külső egyenleg 1 946 649 1 946 649
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 719 280 5 719 280
P.52 Készletváltozás 528 437 528 437
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 23 362 23 362
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 73 293 765 560 93 103 858 663
D.9 Adott tőketranszfer (–) 23 345 611 221 247 442 858 663
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 25 410 -2 233 844 2 233 844 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011