3.1.37.13. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2007(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 19 894 038 19 894 038
P.71 Termékek importja 16 912 691 16 912 691
P.72 Szolgáltatások importja 2 981 347 2 981 347
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 20 032 233 20 032 233
P.61 Termékek exportja 16 782 800 16 782 800
P.62 Szolgáltatások exportja 3 249 433 3 249 433
P.1 Kibocsátás 52 708 440 52 708 440
P.11 Piaci kibocsátás 44 338 187 44 338 187
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 518 829 2 518 829
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 851 424 5 851 424
P.2 Folyó termelőfelhasználás 30 606 606 30 606 606 276 609
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 599 535 3 599 535
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 25 701 369 25 701 369 255 007
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 127 300 4 127 300 58 987
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 21 574 069 21 574 069 196 020
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -138 195 -138 195
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 744 388 11 744 388 195 493
D.11 Bérek és keresetek 9 151 945 9 151 945 148 251
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 592 443 2 592 443 47 242
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 512 965 3 512 965 529
D.21 Termékadók 3 858 094 3 858 094
D.29 Egyéb termelési adók 223 308 223 308 529
D.31 Terméktámogatások 258 559 258 559
D.39 Egyéb termelési támogatások 309 878 309 878 0
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 016 081 8 016 081 58 985
B.2n Működési eredmény, nettó 4 151 947 4 151 947 -2
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 427 935 2 427 935
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 164 769 2 164 769
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 165 890 165 890
D.11 Bérek és keresetek 142 725 142 725
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 23 165 23 165
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 10 651 276 2 047 473 8 603 803 1 440
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 23 749 908 23 749 908 76 999
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 19 622 608 19 622 608 18 012
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 611 284 10 419 2 600 865
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 125 980 28 894 4 097 086
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 053 423 8 863 4 044 560 26 017
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 341 931 331 190 2 010 741 21 194
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 23 536 358 23 536 358 430 581
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 19 409 058 19 409 058 371 594
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 212 873 3 212 873 384 667
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 23 536 358 23 536 358 45 914
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 19 409 058 19 409 058 -13 073
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 19 323 427 19 323 427
P.3 Végső fogyasztási kiadások 19 323 427 19 323 427 384 667
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 472 233 472 233
B.8g Megtakarítások, bruttó 4 212 931 4 212 931 45 914
B.8n Megtakarítások, nettó 85 631 85 631 -13 073
B.12 Folyó külső egyenleg 2 026 816 2 026 816
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 098 936 6 098 936 41 343
P.52 Készletváltozás 115 830 115 830
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 24 981 24 981 0
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 127 300 -4 127 300 -58 987
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -20 695 20 695
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 844 056 -1 844 056 34 987
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011