3.1.37.13. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2007(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 2 015 165 1 630 658 852 729 25 831 445
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 027 870 3 804 948 946 582 13 067 427 3 599 535
P.51c Állóeszköz-felhasználás 760 409 882 857 73 913 2 351 134
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 267 461 2 922 091 872 669 10 716 293 3 599 535
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 486 157 2 923 454 507 146 7 632 138
D.11 Bérek és keresetek 440 167 2 172 437 370 551 6 020 539
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 45 990 751 017 136 595 1 611 599
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -99 342 0 6 900 5 343 3 599 535
D.21 Termékadók 3 858 094
D.29 Egyéb termelési adók 15 038 0 7 161 200 580
D.31 Terméktámogatások 258 559
D.39 Egyéb termelési támogatások 114 380 0 261 195 237
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 213 120 881 494 432 536 5 429 946 0
B.2n Működési eredmény, nettó 715 877 -1 363 358 623 3 078 812 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 427 935
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 164 769
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 423 186 1 037 437 3 732 652 3 409 088
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 16 391 622 3 757 723 326 925 3 196 639 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 15 631 213 2 874 866 253 012 845 505 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 899 820 181 117 896 582 968
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 097 086
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 3 870 414 118 045 30 084
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 497 616 701 358 273 859 516 714
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 14 447 571 5 417 158 689 277 2 551 771 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 13 687 162 4 534 301 615 364 200 637 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 828 206
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 17 660 444 2 588 952 689 277 2 551 771 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 16 900 035 1 706 095 615 364 200 637 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 16 802 900 2 520 527
P.3 Végső fogyasztási kiadások 13 590 027 5 348 733
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 472 233
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 329 777 68 425 217 044 2 551 771 0
B.8n Megtakarítások, nettó 569 368 -814 432 143 131 200 637 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 247 228 1 087 857 119 657 3 602 851
P.52 Készletváltozás 8 879 12 306 94 645
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 10 526 -44 .. 14 499
P.51c Állóeszköz-felhasználás -760 409 -882 857 -73 913 -2 351 134
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -7 037 6 943 0 19 534
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 174 267 -1 308 463 100 056 -844 903 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011