3.1.37.13. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2007(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 19 894 038 19 894 038
P.71 Termékek importja 16 912 691 16 912 691
P.72 Szolgáltatások importja 2 981 347 2 981 347
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 20 032 233 20 032 233
P.61 Termékek exportja 16 782 800 16 782 800
P.62 Szolgáltatások exportja 3 249 433 3 249 433
P.1 Kibocsátás 531 616 52 708 440 52 708 440
P.11 Piaci kibocsátás 44 338 187 44 338 187
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 10 271 2 518 829 2 518 829
P.13 Nem piaci kibocsátás 521 345 5 851 424 5 851 424
P.2 Folyó termelőfelhasználás 30 606 606 30 606 606
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 599 535 3 599 535
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 255 007 25 701 369 25 701 369
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 196 020 21 574 069 21 574 069
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -138 195 -138 195
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 58 985 8 016 081 8 016 081
B.2n Működési eredmény, nettó -2 4 151 947 4 151 947
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 427 935 2 427 935
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 164 769 2 164 769
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 745 372 164 906 11 910 278
D.11 Bérek és keresetek 9 148 818 145 852 9 294 670
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 596 554 19 054 2 615 608
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 676 975 -164 010 3 512 965
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 608 115 -8 580 3 599 535
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 68 860 -155 430 -86 570
D.4 Tulajdonosi jövedelem 19 454 6 487 348 4 163 928 10 651 276
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 76 999 23 749 908 23 749 908
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 18 012 19 622 608 19 622 608
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 577 587 33 697 2 611 284
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 4 084 232 41 748 4 125 980
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 045 031 8 392 4 053 423
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 400 793 1 832 852 509 079 2 341 931
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 430 581 23 536 358 23 536 358
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 371 594 19 409 058 19 409 058
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 212 873 3 212 873
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 430 581 23 536 358 23 536 358
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 371 594 19 409 058 19 409 058
P.4 Végső fogyasztás 19 323 427 19 323 427
P.3 Végső fogyasztási kiadások 19 323 427 19 323 427
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 472 233 472 233
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 45 914 4 212 931 4 212 931
B.8n Megtakarítások, nettó -13 073 85 631 85 631
B.12 Folyó külső egyenleg 2 026 816 2 026 816
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 098 936 6 098 936
P.52 Készletváltozás 115 830 115 830
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 24 981 24 981
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 52 765 789 216 20 938 810 154
D.9 Adott tőketranszfer (–) 22 349 585 761 224 393 810 154
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 23 502 -1 436 774 1 436 774 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011