3.1.37.13. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2007(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 38 898 872 1 799 311 5 435 606 6 043 035
P.11 Piaci kibocsátás 38 367 192 1 793 115 17 626 4 160 254
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 531 680 6 196 87 901 1 882 781
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 330 079
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 599 535
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 599 535 13 067 427 946 582 3 804 948 4 027 870
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 599 535 10 716 293 872 669 2 922 091 3 267 461
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 429 946 432 536 881 494 1 213 120
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 078 812 358 623 -1 363 715 877
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 427 935
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 164 769
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 745 372
D.11 Bérek és keresetek 9 148 818
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 596 554
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 676 975
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 608 115
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 68 860
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 175 781 3 627 041 236 691 1 428 381
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 196 639 326 925 3 757 723 16 391 622
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 845 505 253 012 2 874 866 15 631 213
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 577 587
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 28 556 590 278 3 465 398
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 045 031
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 456 342 281 874 188 403 505 440
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 551 771 689 277 5 417 158 14 447 571
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 200 637 615 364 4 534 301 13 687 162
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 212 873
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 551 771 689 277 5 417 158 14 447 571
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 200 637 615 364 4 534 301 13 687 162
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 472 233
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 551 771 217 044 68 425 1 329 777
B.8n Megtakarítások, nettó 0 200 637 143 131 -814 432 569 368
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 376 353 10 063 217 927 132 108
D.9 Adott tőketranszfer (–) 41 498 6 139 487 753 28 022
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -691 705 693 -1 259 938 490 674
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011