3.1.37.14. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2008(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 6 787 368 21 479 830
P.71 Termékek importja 18 273 754 18 273 754
P.72 Szolgáltatások importja 3 206 076 3 206 076
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 21 576 756 21 576 756
P.61 Termékek exportja 18 034 545 18 034 545
P.62 Szolgáltatások exportja 3 542 211 3 542 211
P.1 Kibocsátás 56 386 930 56 386 930
P.11 Piaci kibocsátás 47 325 797 47 325 797
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 707 658 2 707 658
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 353 475 6 353 475
P.2 Folyó termelőfelhasználás 33 073 340 33 073 340 272 632
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 903 775 3 903 775
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 27 217 365 27 217 365 257 779
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 410 949 4 410 949 64 109
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 22 806 416 22 806 416 193 670
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -96 926 -96 926
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 334 318 12 334 318 193 440
D.11 Bérek és keresetek 9 557 456 9 557 456 144 714
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 776 862 2 776 862 48 726
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 741 043 3 741 043 230
D.21 Termékadók 4 033 333 4 033 333
D.29 Egyéb termelési adók 238 638 238 638 230
D.31 Terméktámogatások 129 558 129 558
D.39 Egyéb termelési támogatások 401 370 401 370 0
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 513 133 8 513 133 64 109
B.2n Működési eredmény, nettó 4 381 063 4 381 063 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 628 871 2 628 871
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 349 992 2 349 992
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 214 357 214 357
D.11 Bérek és keresetek 184 972 184 972
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 29 385 29 385
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 989 980 2 439 839 9 550 141 1 807
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 25 424 540 25 424 540 84 865
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 21 013 591 21 013 591 20 756
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 840 229 11 227 2 829 002
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 482 018 31 100 4 450 918
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 435 812 12 506 4 423 306 15 587
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 956 602 160 957 1 795 645 19 682
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 207 871 25 207 871 422 434
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 796 922 20 796 922 358 325
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 430 526 3 430 526 390 915
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 207 871 25 207 871 31 519
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 796 922 20 796 922 -32 590
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 20 418 236 20 418 236
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 418 236 20 418 236 390 915
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 570 433 570 433
B.8g Megtakarítások, bruttó 4 789 635 4 789 635 31 519
B.8n Megtakarítások, nettó 378 686 378 686 -32 590
B.12 Folyó külső egyenleg 1 912 568 1 912 568
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 361 249 6 361 249 51 256
P.52 Készletváltozás 309 743 309 743
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 31 211 31 211 1
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 410 949 -4 410 949 -64 109
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 71 087 -71 087
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 607 409 -1 607 409 15 806
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011