3.1.37.14. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2008(2/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor
S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás
P.11 Piaci kibocsátás
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás
P.13 Nem piaci kibocsátás
P.2 Folyó termelőfelhasználás 2 012 322 1 929 765 911 229 27 947 392
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 238 618 4 033 119 960 670 13 823 404 3 903 775
P.51c Állóeszköz-felhasználás 812 174 944 275 83 677 2 506 714
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 426 444 3 088 844 876 993 11 316 690 3 903 775
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 424 589 3 085 549 539 258 8 091 482
D.11 Bérek és keresetek 383 016 2 281 448 404 467 6 343 811
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 41 573 804 101 134 791 1 747 671
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege -116 341 0 13 346 -59 967 3 903 775
D.21 Termékadók 4 033 333
D.29 Egyéb termelési adók 18 158 0 13 346 206 904
D.31 Terméktámogatások 129 558
D.39 Egyéb termelési támogatások 134 499 0 0 266 871
B.2g Működési eredmény, bruttó 1 301 499 947 570 408 066 5 791 889 0
B.2n Működési eredmény, nettó 768 204 3 295 324 389 3 285 175 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 628 871
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 349 992
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 553 068 1 105 420 4 560 697 3 329 149
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 17 211 671 4 064 493 316 101 3 747 410 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 16 399 497 3 120 218 232 424 1 240 696 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 130 177 112 95 160 603 553
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 450 918
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 215 263 141 306 51 150
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 413 852 671 623 271 783 418 705
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 14 992 714 5 875 441 789 177 3 128 105 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 14 180 540 4 931 166 705 500 621 391 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 039 611
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 18 423 240 2 835 830 789 177 3 128 105 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 17 611 066 1 891 555 705 500 621 391 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 17 633 435 2 784 801
P.3 Végső fogyasztási kiadások 14 202 909 5 824 412
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 570 433
B.8g Megtakarítások, bruttó 1 360 238 51 029 218 744 3 128 105 0
B.8n Megtakarítások, nettó 548 064 -893 246 135 067 621 391 0
B.12 Folyó külső egyenleg
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 1 359 250 868 936 120 666 3 961 141
P.52 Készletváltozás -2 614 27 209 285 148
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 13 306 68 .. 17 836
P.51c Állóeszköz-felhasználás -812 174 -944 275 -83 677 -2 506 714
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 357 -32 565 0 -42 758
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 72 250 -1 030 748 102 394 -767 111 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011