3.1.37.14. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2008(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 21 479 830 21 479 830
P.71 Termékek importja 18 273 754 18 273 754
P.72 Szolgáltatások importja 3 206 076 3 206 076
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 21 576 756 21 576 756
P.61 Termékek exportja 18 034 545 18 034 545
P.62 Szolgáltatások exportja 3 542 211 3 542 211
P.1 Kibocsátás 530 411 56 386 930 56 386 930
P.11 Piaci kibocsátás 47 325 797 47 325 797
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 10 427 2 707 658 2 707 658
P.13 Nem piaci kibocsátás 519 984 6 353 475 6 353 475
P.2 Folyó termelőfelhasználás 33 073 340 33 073 340
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 903 775 3 903 775
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 257 779 27 217 365 27 217 365
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 193 670 22 806 416 22 806 416
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -96 926 -96 926
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 64 109 8 513 133 8 513 133
B.2n Működési eredmény, nettó 0 4 381 063 4 381 063
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 628 871 2 628 871
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 349 992 2 349 992
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 377 399 171 276 12 548 675
D.11 Bérek és keresetek 9 591 649 150 779 9 742 428
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 785 750 20 497 2 806 247
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 919 782 -178 739 3 741 043
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 892 882 10 893 3 903 775
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 26 900 -189 632 -162 732
D.4 Tulajdonosi jövedelem 22 563 7 535 496 4 454 484 11 989 980
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 84 865 25 424 540 25 424 540
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 20 756 21 013 591 21 013 591
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 792 991 47 238 2 840 229
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 4 428 602 53 416 4 482 018
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 426 076 9 736 4 435 812
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 372 838 1 634 533 322 069 1 956 602
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 422 434 25 207 871 25 207 871
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 358 325 20 796 922 20 796 922
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 430 526 3 430 526
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 422 434 25 207 871 25 207 871
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 358 325 20 796 922 20 796 922
P.4 Végső fogyasztás 20 418 236 20 418 236
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 418 236 20 418 236
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 570 433 570 433
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 31 519 4 789 635 4 789 635
B.8n Megtakarítások, nettó -32 590 378 686 378 686
B.12 Folyó külső egyenleg 1 912 568 1 912 568
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 361 249 6 361 249
P.52 Készletváltozás 309 743 309 743
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 31 211 31 211
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 49 760 714 565 6 269 720 834
D.9 Adott tőketranszfer (–) 14 216 480 493 240 341 720 834
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 21 758 -2 097 652 2 097 652 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011