3.1.37.14. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2008(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 41 770 796 1 871 899 5 962 884 6 250 940
P.11 Piaci kibocsátás 41 127 604 1 865 137 44 782 4 288 274
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 643 192 6 762 84 611 1 962 666
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 833 491
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 903 775
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 903 775 13 823 404 960 670 4 033 119 4 238 618
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 903 775 11 316 690 876 993 3 088 844 3 426 444
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 791 889 408 066 947 570 1 301 499
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 285 175 324 389 3 295 768 204
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 628 871
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 349 992
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 377 399
D.11 Bérek és keresetek 9 591 649
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 785 750
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 919 782
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 892 882
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 26 900
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 284 670 4 468 732 302 561 1 456 970
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 747 410 316 101 4 064 493 17 211 671
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 240 696 232 424 3 120 218 16 399 497
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 792 991
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 48 911 711 739 3 667 952
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 426 076
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 405 192 269 586 237 003 349 914
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 128 105 789 177 5 875 441 14 992 714
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 621 391 705 500 4 931 166 14 180 540
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 430 526
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 128 105 789 177 5 875 441 14 992 714
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 621 391 705 500 4 931 166 14 180 540
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 570 433
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 128 105 218 744 51 029 1 360 238
B.8n Megtakarítások, nettó 0 621 391 135 067 -893 246 548 064
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 355 544 13 105 171 453 124 703
D.9 Adott tőketranszfer (–) 29 393 8 910 389 582 38 392
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 324 310 -187 289 -964 463 356 652
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011