3.1.37.15. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2009(1/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15
FELHASZNÁLÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 18 618 271 18 618 271
P.71 Termékek importja 15 189 792 15 189 792
P.72 Szolgáltatások importja 3 428 479 3 428 479
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 19 684 848 19 684 848
P.61 Termékek exportja 15 909 027 15 909 027
P.62 Szolgáltatások exportja 3 775 821 3 775 821
P.1 Kibocsátás 52 605 415 52 605 415
P.11 Piaci kibocsátás 43 495 142 43 495 142
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 728 088 2 728 088
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 382 185 6 382 185
P.2 Folyó termelőfelhasználás 30 119 783 30 119 783 285 867
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 972 632 3 972 632
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 26 458 264 26 458 264 262 166
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 733 368 4 733 368 67 324
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 21 724 896 21 724 896 194 842
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 066 577 -1 066 577
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 893 490 11 893 490 194 497
D.11 Bérek és keresetek 9 345 479 9 345 479 147 781
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 548 011 2 548 011 46 716
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 776 919 3 776 919 345
D.21 Termékadók 4 100 928 4 100 928
D.29 Egyéb termelési adók 255 099 255 099 345
D.31 Terméktámogatások 128 296 128 296
D.39 Egyéb termelési támogatások 450 812 450 812 0
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 402 402 8 402 402 67 324
B.2n Működési eredmény, nettó 3 961 160 3 961 160 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 385 453 2 385 453
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 093 327 2 093 327
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
D.1 Munkavállalói jövedelem 283 198 283 198
D.11 Bérek és keresetek 243 934 243 934
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 39 264 39 264
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege
D.4 Tulajdonosi jövedelem 13 097 944 3 133 219 9 964 725 1 799
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 25 303 874 25 303 874 88 268
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 20 570 506 20 570 506 20 944
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 594 987 10 211 2 584 776
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 197 382 26 373 4 171 009
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 449 811 14 677 4 435 134 14 752
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 085 853 297 917 1 787 936 21 263
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 195 094 25 195 094 440 309
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 461 726 20 461 726 372 985
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 429 220 3 429 220 404 622
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 195 094 25 195 094 35 687
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 461 726 20 461 726 -31 637
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
P.4 Végső fogyasztás 20 030 361 20 030 361
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 030 361 20 030 361 404 622
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 529 781 529 781
B.8g Megtakarítások, bruttó 5 164 733 5 164 733 35 687
B.8n Megtakarítások, nettó 431 365 431 365 -31 637
B.12 Folyó külső egyenleg 196 593 196 593
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 004 213 6 004 213 60 000
P.52 Készletváltozás -673 369 -673 369
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 30 482 30 482 4
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 733 368 -4 733 368 -67 324
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 050 -4 050
D.9 Kapott tőketranszfer (+)
D.9 Adott tőketranszfer (–)
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -262 474 262 474 9 771
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–)
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011