3.1.37.15. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2009(3/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások
S.1N S.11 S.12 S.13 S.14
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja
P.71 Termékek importja
P.72 Szolgáltatások importja
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja
P.61 Termékek exportja
P.62 Szolgáltatások exportja
P.1 Kibocsátás 38 119 819 2 002 042 5 976 961 5 958 560
P.11 Piaci kibocsátás 37 556 360 1 995 414 47 481 3 895 887
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 563 459 6 628 84 770 2 062 673
P.13 Nem piaci kibocsátás 5 844 710
P.2 Folyó termelőfelhasználás
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 972 632
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 972 632 13 184 221 1 067 844 3 939 354 4 032 047
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 972 632 10 444 640 966 007 2 961 953 3 184 822
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 483 421 523 797 973 081 1 354 779
B.2n Működési eredmény, nettó 0 2 743 840 421 960 -4 320 799 680
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 385 453
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 093 327
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 020 486
D.11 Bérek és keresetek 9 449 940
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 570 546
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 068 928
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 968 103
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 100 825
D.4 Tulajdonosi jövedelem 1 251 707 5 247 952 333 872 1 535 056
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 909 784 359 117 4 181 938 16 764 767
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 170 203 257 280 3 204 537 15 917 542
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 539 015
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 34 816 678 391 3 411 895
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 439 083
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 465 445 246 349 325 881 341 144
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 466 928 795 546 5 519 866 14 972 445
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 727 347 693 709 4 542 465 14 125 220
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 429 220
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 466 928 795 546 5 519 866 14 972 445
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 727 347 693 709 4 542 465 14 125 220
P.4 Végső fogyasztás
P.3 Végső fogyasztási kiadások
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 529 781
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 466 928 265 765 -319 823 1 716 176
B.8n Megtakarítások, nettó 0 727 347 163 928 -1 297 224 868 951
B.12 Folyó külső egyenleg
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó
P.52 Készletváltozás
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 384 925 18 276 353 229 108 910
D.9 Adott tőketranszfer (–) 50 076 21 612 337 624 35 099
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 348 905 -33 610 -1 263 784 900 707
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011