3.1.37.15. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2009(4/4)

(millió Ft)

< >
Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 18 618 271 18 618 271
P.71 Termékek importja 15 189 792 15 189 792
P.72 Szolgáltatások importja 3 428 479 3 428 479
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 19 684 848 19 684 848
P.61 Termékek exportja 15 909 027 15 909 027
P.62 Szolgáltatások exportja 3 775 821 3 775 821
P.1 Kibocsátás 548 033 52 605 415 52 605 415
P.11 Piaci kibocsátás 43 495 142 43 495 142
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 10 558 2 728 088 2 728 088
P.13 Nem piaci kibocsátás 537 475 6 382 185 6 382 185
P.2 Folyó termelőfelhasználás 30 119 783 30 119 783
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 972 632 3 972 632
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a
P.51c Állóeszköz-felhasználás
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP)
B.11 Külkereskedelmi egyenleg
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 262 166 26 458 264 26 458 264
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 194 842 21 724 896 21 724 896
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 066 577 -1 066 577
D.1 Munkavállalói jövedelem
D.11 Bérek és keresetek
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege
D.21 Termékadók
D.29 Egyéb termelési adók
D.31 Terméktámogatások
D.39 Egyéb termelési támogatások
B.2g Működési eredmény, bruttó
B.2n Működési eredmény, nettó
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó
B.3n Vegyes jövedelem, nettó
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 67 324 8 402 402 8 402 402
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 961 160 3 961 160
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 385 453 2 385 453
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 093 327 2 093 327
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 020 486 156 202 12 176 688
D.11 Bérek és keresetek 9 449 940 139 473 9 589 413
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 570 546 16 729 2 587 275
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 068 928 -292 009 3 776 919
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 968 103 4 529 3 972 632
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 100 825 -296 538 -195 713
D.4 Tulajdonosi jövedelem 22 743 8 391 330 4 706 614 13 097 944
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI)
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI)
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 88 268 25 303 874 25 303 874
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 20 944 20 570 506 20 570 506
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 539 015 55 972 2 594 987
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 0 4 125 102 72 280 4 197 382
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 439 083 10 728 4 449 811
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 388 056 1 766 875 318 978 2 085 853
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 440 309 25 195 094 25 195 094
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 372 985 20 461 726 20 461 726
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 429 220 3 429 220
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 440 309 25 195 094 25 195 094
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 372 985 20 461 726 20 461 726
P.4 Végső fogyasztás 20 030 361 20 030 361
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 030 361 20 030 361
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 529 781 529 781
B.8g Megtakarítások, bruttó
B.8n Megtakarítások, nettó
B.12 Folyó külső egyenleg
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 35 687 5 164 733 5 164 733
B.8n Megtakarítások, nettó -31 637 431 365 431 365
B.12 Folyó külső egyenleg 196 593 196 593
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 004 213 6 004 213
P.52 Készletváltozás -673 369 -673 369
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 30 482 30 482
P.51c Állóeszköz-felhasználás
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 43 091 908 431 24 458 932 889
D.9 Adott tőketranszfer (–) 9 003 453 414 479 475 932 889
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 527 -47 255 47 255 0
aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).  bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.  cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011